KOOLIELU

Dokumendid


Dokumentide register

Urvaste Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga aadressile info@urvastekool.edu.ee

Dokumendiregister

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja
Iseteenindusportaali https://www.riigitootaja.ee/rtip-client/login

Urvaste Kool on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK).

Urvaste Kooli andmekaitse koordinaator on Inge Salumaa (telefon 7852381, e-post info@urvastekool.edu.ee) Andmekaitse koordinaatori tööülesannete hulka kuulub isikuandmete töötlemise nõuete täitmise jälgimine.
 

Arengukava uuendamisel

Urvaste Kooli privaatsuspoliitika

Urvaste Kooli kodukord

Urvaste Kooli hankekord 

Urvaste Kooli hankeplaan (2021. aastal kool riigihankeid ei korralda)

Urvaste Kooli põhimäärus

Urvaste Kooli õpilase vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Urvaste Kooli õpilaskodu kodukord

Urvaste Kooli õppekava

 

 

Dokumentide register

Urvaste Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga aadressile info@urvastekool.edu.ee

Dokumendiregister

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja
Iseteenindusportaali https://www.riigitootaja.ee/rtip-client/login

Urvaste Kool on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK).

Urvaste Kooli andmekaitse koordinaator on Inge Salumaa (telefon 7852381, e-post info@urvastekool.edu.ee) Andmekaitse koordinaatori tööülesannete hulka kuulub isikuandmete töötlemise nõuete täitmise jälgimine.
 

Arengukava uuendamisel

Urvaste Kooli privaatsuspoliitika

Urvaste Kooli kodukord

Urvaste Kooli hankekord 

Urvaste Kooli hankeplaan (2021. aastal kool riigihankeid ei korralda)

Urvaste Kooli põhimäärus

Urvaste Kooli õpilase vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Urvaste Kooli õpilaskodu kodukord

Urvaste Kooli õppekava