Koolielu

Õppenõukogu


Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

 

Urvaste kooli õppenõukogu koosolekud 2019/2020


1.Õppenõukogu sekretäri valimine. Õppekava kinnitamine – esmaspäev, 21. oktoober 2019
2. Kooli ja õpilaskodu kodukorra muutmise arutelu ja hinnangu andmine – kolmapäev,   20.
november 2019
3.Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ning täiendavale õppetööle jätmine, põhikooli lõpetamine,
lõputunnistuste väljaandmine, õpilaste tunnustamine – neljapäev, 4. juuni 2020
4.Õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja analüüs, ettepanekute tegemine õppe-
kasvatustöö parendamiseks. Kooli üldtööplaani kinnitamine – kolmapäev, 26. august 2020

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

 

Urvaste kooli õppenõukogu koosolekud 2019/2020


1.Õppenõukogu sekretäri valimine. Õppekava kinnitamine – esmaspäev, 21. oktoober 2019
2. Kooli ja õpilaskodu kodukorra muutmise arutelu ja hinnangu andmine – kolmapäev,   20.
november 2019
3.Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ning täiendavale õppetööle jätmine, põhikooli lõpetamine,
lõputunnistuste väljaandmine, õpilaste tunnustamine – neljapäev, 4. juuni 2020
4.Õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja analüüs, ettepanekute tegemine õppe-
kasvatustöö parendamiseks. Kooli üldtööplaani kinnitamine – kolmapäev, 26. august 2020