KOOLIELU

Tere tulemast!


Tere tulemast!

Rõõmustan, et oled avanud Urvaste Kooli kodulehe! Urvaste Koolis omandavad õpilased põhiharidust põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel. Õppe- ja kasvatustöös lähtume põhimõttest - kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda. Koolis töötavad logopeed-eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog. Võimalus on osaleda keraamika, robootika, kunsti, kokanduse, sõnakunsti, liikumise, pilli, ansambli, spordi ja puutöö ringitundides. Õpilaste tervise toetamiseks on massaaži, veeprotseduuride, soolakambri ja vibroakustilise teraapia võimalused (meil töötab füsioterapeudi kutsetunnistusega ravivõimlemise instruktor). Õpilasi võtame vastu koolivälise nõustamismeeskonna otsuse ja lapsevanema avalduse alusel. Meie koolis õpib täna 25 enamasti erituge vajavat õpilast. Kooli personal koosneb 32 inimesest. Koolil on hubane õpilaskodu ja tore koolikohvik „Tõru“. Koolina kuulume Eriolümpia Eesti Ühenduse toetajaliikmete nimekirja. Ühendus korraldab aastaringselt erinevaid spordivõistlusi intellektipuudega inimestele.

  • Meie klassiõpetaja Siiri Jõgisuu valiti 2019 sügisel nominendiks aasta klassiõpetaja kategoorias.
  • Meie muusikaõpetaja Cathlen Haugas valiti 2020 sügisel laureaadiks aasta põhikooliõpetaja kategoorias. Eesti Vabariigi President andis 2021 veebruaris meie õpetaja Cathlenile Eesti Punase Risti 5. klassi teenetemärgi.
  • 2020 kevadel anti meile Tiina Kallavuse nimeline Piirinihutaja auhind. Piirinihutaja auhinda annab välja Tartu Herbert Masingu Kool. See anti meile selle eest, et me algatasime ja korraldame Võrumaal matemaatika olümpiaadi põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud taseme järgi õppivatele õpilastele, 2022 suvel nimetati olümpiaad aasta haridusteoks Võrumaal. Veelgi enam, 2022 sügisel on see tegu arvatud aasta haridustegu kategoorias kolme nominendi hulka.
  • 2021 suvel pälvisime Võru maakonna aasta teo auhinna noorsootöös, me korraldame oma kooli õpilasmalevat, 2022 juunis toimus juba kolmas malev.
  • 2021 talvel otsustas Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnustamiskomisjon, et Urvaste Kool on tunnustatud praktikaettevõte.

Kutseõpe Urvaste Koolis

Urvaste Kooli juures  on võimalus jätkata õpinguid peale põhikooli lõpetamist Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse õpperühmades. Sihtrühmaks on õppijad, kes on õppinud toimetulekuõppes. Tänavu on meie koolis 25 kutseõppurit.

President Urvaste Koolis

2019. aasta 20. septembril külastas meie kooli EV president proua Kersti Kaljulaid, kes kohtus õpilastega, kooli direktori Jaanika Kästi´ga, õppejuhtide Kaja Roots´i ja Mai Talu´ga. Toimus ümarlaud ja piirkondlik arutelupäev „Kuhu suundud, Kagu-Eesti HEV haridus!“, president osales sündmusel sõnavõtuga ja elas kaasa meie kooli õpilaste esinemisele.

Fotol: EV president Kersti Kaljulaid oma saatjaskonnaga ja Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Kooli direktor Jaanika Käst

 Kohtumiseni Urvastes!

Tere tulemast!

Rõõmustan, et oled avanud Urvaste Kooli kodulehe! Urvaste Koolis omandavad õpilased põhiharidust põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel. Õppe- ja kasvatustöös lähtume põhimõttest - kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda. Koolis töötavad logopeed-eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog. Võimalus on osaleda keraamika, robootika, kunsti, kokanduse, sõnakunsti, liikumise, pilli, ansambli, spordi ja puutöö ringitundides. Õpilaste tervise toetamiseks on massaaži, veeprotseduuride, soolakambri ja vibroakustilise teraapia võimalused (meil töötab füsioterapeudi kutsetunnistusega ravivõimlemise instruktor). Õpilasi võtame vastu koolivälise nõustamismeeskonna otsuse ja lapsevanema avalduse alusel. Meie koolis õpib täna 25 enamasti erituge vajavat õpilast. Kooli personal koosneb 32 inimesest. Koolil on hubane õpilaskodu ja tore koolikohvik „Tõru“. Koolina kuulume Eriolümpia Eesti Ühenduse toetajaliikmete nimekirja. Ühendus korraldab aastaringselt erinevaid spordivõistlusi intellektipuudega inimestele.

  • Meie klassiõpetaja Siiri Jõgisuu valiti 2019 sügisel nominendiks aasta klassiõpetaja kategoorias.
  • Meie muusikaõpetaja Cathlen Haugas valiti 2020 sügisel laureaadiks aasta põhikooliõpetaja kategoorias. Eesti Vabariigi President andis 2021 veebruaris meie õpetaja Cathlenile Eesti Punase Risti 5. klassi teenetemärgi.
  • 2020 kevadel anti meile Tiina Kallavuse nimeline Piirinihutaja auhind. Piirinihutaja auhinda annab välja Tartu Herbert Masingu Kool. See anti meile selle eest, et me algatasime ja korraldame Võrumaal matemaatika olümpiaadi põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud taseme järgi õppivatele õpilastele, 2022 suvel nimetati olümpiaad aasta haridusteoks Võrumaal. Veelgi enam, 2022 sügisel on see tegu arvatud aasta haridustegu kategoorias kolme nominendi hulka.
  • 2021 suvel pälvisime Võru maakonna aasta teo auhinna noorsootöös, me korraldame oma kooli õpilasmalevat, 2022 juunis toimus juba kolmas malev.
  • 2021 talvel otsustas Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnustamiskomisjon, et Urvaste Kool on tunnustatud praktikaettevõte.

Kutseõpe Urvaste Koolis

Urvaste Kooli juures  on võimalus jätkata õpinguid peale põhikooli lõpetamist Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse õpperühmades. Sihtrühmaks on õppijad, kes on õppinud toimetulekuõppes. Tänavu on meie koolis 25 kutseõppurit.

President Urvaste Koolis

2019. aasta 20. septembril külastas meie kooli EV president proua Kersti Kaljulaid, kes kohtus õpilastega, kooli direktori Jaanika Kästi´ga, õppejuhtide Kaja Roots´i ja Mai Talu´ga. Toimus ümarlaud ja piirkondlik arutelupäev „Kuhu suundud, Kagu-Eesti HEV haridus!“, president osales sündmusel sõnavõtuga ja elas kaasa meie kooli õpilaste esinemisele.

Fotol: EV president Kersti Kaljulaid oma saatjaskonnaga ja Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Kooli direktor Jaanika Käst

 Kohtumiseni Urvastes!