Õppetöö

Tunniplaan ja ringid


TUNNIPLAAN

HUVIRINGID

2022-2023 õppeaastal töötab koolis 9 huviringi

Huviringide töö eesmärgid

Keraamikaring (esmaspäeviti kell 16.15– 17.00; LÕK, TÕK) – arendada käelist tegevust ja loovust, tutvuda erinevate materjalide ja töövahenditega, tuua esile oma isikupära, valmistada ette ülevaatenäitusi.

Liikumisring (teisipäeviti kell 16.15 – 17.00; LÕK, TÕK) – arendada füüsist, koordinatsiooni, tähelepanelikkust, rütmitunnet, eneseväljendust, esinemisjulgust.

Robootikaring (neljapäeviti kell 16.00 – 16.45; LÕK, TÕK) – arendada ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning kujundite ja värvide eristamist.

Muusikaring (teisipäeviti kell 14.55 – 15.40 TÕK, 16.00 – 16.45 LÕK) – arendada musikaalsust ja vokaalseid võimeid, esinemisjulgust, koostöö-ja eneseväljendusoskust, esineda kooli ja kogukonna üritustel.

Spordiring (kolmapäeviti kell 16.00 – 16.45; LÕK, TÕK) - arendada kehalist võimekust, õpetada eluliselt vajalikke liikumisoskusi, valmistuda erinevateks võistlusteks.

Kunstiring (esmaspäeviti kell 17.15 – 18.00; LÕK, TÕK) – arendada käelist tegevust ja loovust, tutvuda erinevate kunstiliikide, töövahendite ja materjalidega, valmistada ete ülevaatenäitusi.

Puutööring (kolmapäeviti kell 17.00 – 17.45; LÕK, TÕK) – käelise tegevuse arendamine, erinevate puitmaterjalidega tutvumine ja nende kasutamisvõimalused, erinevate tööpinkide ja töövahendite kasutamine, ülevaatenäituste ettevalmistamine.

Sõnakunstiring (teisipäeviti kell 17.00 – 17.45; LÕK, TÕK) – arendada lugemis-ja eneseväljendusoskust, diktsiooni, esinemisjulgust, koostööoskust.

Kokandusring (neljapäeviti kell 17.00 – 17. 45; LÕK, TÕK) – praktiline eneseteostus, teada tervisliku toitumise põhimõtteid ning kinnistada kodundustundides õpitut.

TUNNIPLAAN

HUVIRINGID

2022-2023 õppeaastal töötab koolis 9 huviringi

Huviringide töö eesmärgid

Keraamikaring (esmaspäeviti kell 16.15– 17.00; LÕK, TÕK) – arendada käelist tegevust ja loovust, tutvuda erinevate materjalide ja töövahenditega, tuua esile oma isikupära, valmistada ette ülevaatenäitusi.

Liikumisring (teisipäeviti kell 16.15 – 17.00; LÕK, TÕK) – arendada füüsist, koordinatsiooni, tähelepanelikkust, rütmitunnet, eneseväljendust, esinemisjulgust.

Robootikaring (neljapäeviti kell 16.00 – 16.45; LÕK, TÕK) – arendada ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning kujundite ja värvide eristamist.


Muusikaring (teisipäeviti kell 14.55 – 15.40 TÕK, 16.00 – 16.45 LÕK) – arendada musikaalsust ja vokaalseid võimeid, esinemisjulgust, koostöö-ja eneseväljendusoskust, esineda kooli ja kogukonna üritustel.

Spordiring (kolmapäeviti kell 16.00 – 16.45; LÕK, TÕK) - arendada kehalist võimekust, õpetada eluliselt vajalikke liikumisoskusi, valmistuda erinevateks võistlusteks.

Kunstiring (esmaspäeviti kell 17.15 – 18.00; LÕK, TÕK) – arendada käelist tegevust ja loovust, tutvuda erinevate kunstiliikide, töövahendite ja materjalidega, valmistada ete ülevaatenäitusi.

Puutööring (kolmapäeviti kell 17.00 – 17.45; LÕK, TÕK) – käelise tegevuse arendamine, erinevate puitmaterjalidega tutvumine ja nende kasutamisvõimalused, erinevate tööpinkide ja töövahendite kasutamine, ülevaatenäituste ettevalmistamine.

Sõnakunstiring (teisipäeviti kell 17.00 – 17.45; LÕK, TÕK) – arendada lugemis-ja eneseväljendusoskust, diktsiooni, esinemisjulgust, koostööoskust.

Kokandusring (neljapäeviti kell 17.00 – 17. 45; LÕK, TÕK) – praktiline eneseteostus, teada tervisliku toitumise põhimõtteid ning kinnistada kodundustundides õpitut.