Koolielu

Teenistuslikku järelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium


­­­­­­­­­­­­

Munga 18, Tartu 50088
E-post hm@hm.ee
Telefon 735 0222
www.hm.ee

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).

­­­­­­­­­­­­

Munga 18, Tartu 50088
E-post hm@hm.ee
Telefon 735 0222
www.hm.ee

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).