Koolielu

Hoolekogu kooseis


Urvaste Kooli hoolekogu 2019/2020 õppeaastal

 

1. Tiiu Rahuoja - pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium

2. Tiina Kivirüüt - lastevanemate esindaja

3. Elle Vidder - toetava organisatsiooni esindaja, Sotsiaalkindlustusameti Lõuna  piirkonna Lastekaitse osakonna peaspetsialist

4. Jane Kask - toetava organisatsiooni esindaja, SA Taheva Sanatooriumi juhatuse liige

5. Elina Antsi õppenõukogu esindaja – eripedagoog, hoolekogu esinaine 

6. Kaja Roots õppenõukogu esindaja – õppejuht, sotsiaalpedagoog

7. Triin Uibo -  toetava organisatsiooni esindaja, Antsla Vallavalitsus lastekaitsespetsialist

Urvaste Kooli hoolekogu 2019/2020 õppeaastal

 

1. Tiiu Rahuoja - pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium

2. Tiina Kivirüüt - lastevanemate esindaja

3. Elle Vidder - toetava organisatsiooni esindaja, Sotsiaalkindlustusameti Lõuna  piirkonna Lastekaitse osakonna peaspetsialist

4. Jane Kask - toetava organisatsiooni esindaja, SA Taheva Sanatooriumi juhatuse liige

5. Elina Antsi õppenõukogu esindaja – eripedagoog, hoolekogu esinaine 

6. Kaja Roots õppenõukogu esindaja – õppejuht, sotsiaalpedagoog

7. Triin Uibo -  toetava organisatsiooni esindaja, Antsla Vallavalitsus lastekaitsespetsialist