KOOLIELU

Hoolekogu kooseis


Hoolekogu koosseis 2023/2024

 1. Andris Agar – õpilaste esindaja
 2. Elina Antsi – kooli esindaja
 3. Liina Agar-Närep – lastevanemate esindaja
 4. Madli Purge – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium
 5. Ülla Kimmel – toetava organisatsiooni esindaja, Valga Vallavalitsus
 6. Ülla Jantsikene – toetava organisatsiooni esindaja, SA Taheva Sanatoorium
 7. Triin Uibo – toetava organisatsiooni esindaja, Antsla Vallavalitsus

Hoolekogu koosseis 2023/2024

 1. Andris Agar – õpilaste esindaja
 2. Elina Antsi – kooli esindaja
 3. Liina Agar-Närep – lastevanemate esindaja
 4. Madli Purge – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium
 5. Ülla Kimmel – toetava organisatsiooni esindaja, Valga Vallavalitsus
 6. Ülla Jantsikene – toetava organisatsiooni esindaja, SA Taheva Sanatoorium
 7. Triin Uibo – toetava organisatsiooni esindaja, Antsla Vallavalitsus