KOOLIELU

Hoolekogu kooseis


Urvaste Kooli Hoolekogu koosseis 2022/2023 õppeaastal:

Andris Agar - õpilaste esindaja;

Elina Antsi - õppenõukogu esindaja;

Liina Närep-Agar - lapsevanemate esindaja;

Ülla Kimmel - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Valga Vallavalitsus;

Triin Uibo  - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Antsla Vallavalitsus;

Ülla Jantsikene - kooli toetava organisatsiooni esindaja, SA Taheva Sanatoorium;

Tiiu Rahuoja  - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium

Urvaste Kooli Hoolekogu koosseis 2022/2023 õppeaastal:

Andris Agar - õpilaste esindaja;

Elina Antsi - õppenõukogu esindaja;

Liina Närep-Agar - lapsevanemate esindaja;

Ülla Kimmel - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Valga Vallavalitsus;

Triin Uibo  - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Antsla Vallavalitsus;

Ülla Jantsikene - kooli toetava organisatsiooni esindaja, SA Taheva Sanatoorium;

Tiiu Rahuoja  - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium