KOOLIELU

Hoolekogu kooseis


Urvaste Kooli hoolekogu 2020/2021 õppeaastal

1. Tiiu Rahuoja - pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium

 2. Piia Peedel - lastevanemate esindaja

3. Jane Kask - toetava organisatsiooni esindaja, SA Taheva Sanatooriumi juhatuse liige

4. Elina Antsi õppenõukogu esindaja – eripedagoog, hoolekogu esinaine

5. Kaja Roots õppenõukogu esindaja – õppejuht, sotsiaalpedagoog

6. Triin Uibo - toetava organisatsiooni esindaja, Antsla Vallavalitsus lastekaitsespetsialist

7. Karel Piirimaa - õpilaste esindaja

Urvaste Kooli hoolekogu 2020/2021 õppeaastal

1. Tiiu Rahuoja - pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium

 2. Piia Peedel - lastevanemate esindaja

3. Jane Kask - toetava organisatsiooni esindaja, SA Taheva Sanatooriumi juhatuse liige

4. Elina Antsi õppenõukogu esindaja – eripedagoog, hoolekogu esinaine

5. Kaja Roots õppenõukogu esindaja – õppejuht, sotsiaalpedagoog

6. Triin Uibo - toetava organisatsiooni esindaja, Antsla Vallavalitsus lastekaitsespetsialist

7. Karel Piirimaa - õpilaste esindaja