KOOLIELU

Hoolekogu kooseis


Urvaste Kooli hoolekogu 2021/2022 õppeaastal

Agnes Künnerpä - õpilaste esindaja;

Kaja Roots - õppenõukogu esindaja;

Elina Antsi - õppenõukogu esindaja;

Piia Peedel - lapsevanemate esindaja;

Ülla Kimmel - kooli toetava organisatsiooni esindaja, SA Taheva Sanatoorium;

Triin Uibo - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Antsla Vallavalitsus;

Tiiu Rahuoja - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium

Urvaste Kooli hoolekogu 2021/2022 õppeaastal

Agnes Künnerpä - õpilaste esindaja;

Kaja Roots - õppenõukogu esindaja;

Elina Antsi - õppenõukogu esindaja;

Piia Peedel - lapsevanemate esindaja;

Ülla Kimmel - kooli toetava organisatsiooni esindaja, SA Taheva Sanatoorium;

Triin Uibo - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Antsla Vallavalitsus;

Tiiu Rahuoja - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium