KOOLIELU

Kutseõpe Urvaste Koolis


Urvaste Kooli juures  on võimalus jätkata õpinguid peale põhikooli lõpetamist Võrumaa Kutsehariduskeskuse, Valgamaa Kutseõppekeskuse  ja Räpina Aianduskooli (valikaasta) õpperühmades. Sihtrühmaks on õppijad, kes on õppinud toimetulekuõppes.

Võrumaa Kutsehariduskeskus: Õppida saab puhastusteenindaja abilise erialal. Õppeaeg 2 aastat. Õpingute käigus saavad õpilased lihtsamate tööde ja abitööde tegemise oskused. Puhastusteenindaja abilise töö eesmärgiks on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Õpingute lõppedes on võimalus sooritada puhastusteenindaja abilise, tase 2 kutseeksam. Täiendav info: Reet Lohuväli, tel 5559 7042, reet.lohuvali@vkhk.ee;  Vally Koorits, tel 5345 5603, vally.koorits@vkhk.ee.

Valgamaa Kutseõppekeskus: Õpperühmas  saab omandada köögiabilise eriala. Õppeaeg 2 aastat. Õpingute käigus omandavad õpilased mitmesugused lihtsamad abitööd köögis. Nad on õpingute lõppedes võimelised  puhastama juhendamisel köögiseadmeid ja töövahendeid, käitlema juhendamisel prügi ja ohtlikke jäätmeid, tunnevad lauakatmise põhitõdesid, teavad toiduhügieeni ja toiduohutuse põhimõtteid, eeltöötlevad juhendamisel aed- ja teraviljatooteid ning piimasaadusi. Õpingute lõppedes on võimalus sooritada köögiabilise, tase 2 kutseeksam. Õppekava kontaktisik: Kadri Vallimäe, juhtõpetaja, kadri.vallimae@vkok.ee.

 Räpina Aianduskool: Õppima on oodatud õppurid, kes on omandanud põhihariduse põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava järgi toimetulekuõppes. Õpingud kestavad kolm aastat. Esimene aasta on valik-aasta, mille jooksul õpilased tutvuvad puhastusteenindaja abilise, köögiabilise ja abiaedniku kutsega, õpivad söögitegemist ja muid võimalikult iseseisvaks eluks vajalikke oskusi. Läbivad üldhariduse- ja loovusainete mooduli. Aasta jooksul sooritatakse täies ulatuses töövõime hindamise test HAMET ning koostatakse õpilasele karjääriplaan, mille alusel saab õpilane sooritada valiku oma järgneva kahe aasta õppe sisu üle – kas edaspidi keskendub abiaedniku (õpe toimub Maarja Külas), puhastusteenindaja abi  või köögiabilise (õpe toimub Urvaste Koolis koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Valga Kutseõppekeskusega) kutse omandamisele.  Õppima on oodatud kutseõppurid üle Eesti, sest kohapeal on olemas õpilaskodud. Täiendav info: Huko Laanoja, Räpina aianduskooli Maarja Küla õppegrupi õppealajuht, huko.laanoja@aianduskool.ee.  Kaja Roots, Urvaste Kooli õppejuht, kaja@urvastekool.edu.ee.  

 

Lugupidamisega

Jaanika Käst

Urvaste kooli direktor

 

 

Urvaste Kooli juures  on võimalus jätkata õpinguid peale põhikooli lõpetamist Võrumaa Kutsehariduskeskuse, Valgamaa Kutseõppekeskuse  ja Räpina Aianduskooli (valikaasta) õpperühmades. Sihtrühmaks on õppijad, kes on õppinud toimetulekuõppes.

Võrumaa Kutsehariduskeskus: Õppida saab puhastusteenindaja abilise erialal. Õppeaeg 2 aastat. Õpingute käigus saavad õpilased lihtsamate tööde ja abitööde tegemise oskused. Puhastusteenindaja abilise töö eesmärgiks on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Õpingute lõppedes on võimalus sooritada puhastusteenindaja abilise, tase 2 kutseeksam. Täiendav info: Reet Lohuväli, tel 5559 7042, reet.lohuvali@vkhk.ee;  Vally Koorits, tel 5345 5603, vally.koorits@vkhk.ee.

Valgamaa Kutseõppekeskus: Õpperühmas  saab omandada köögiabilise eriala. Õppeaeg 2 aastat. Õpingute käigus omandavad õpilased mitmesugused lihtsamad abitööd köögis. Nad on õpingute lõppedes võimelised  puhastama juhendamisel köögiseadmeid ja töövahendeid, käitlema juhendamisel prügi ja ohtlikke jäätmeid, tunnevad lauakatmise põhitõdesid, teavad toiduhügieeni ja toiduohutuse põhimõtteid, eeltöötlevad juhendamisel aed- ja teraviljatooteid ning piimasaadusi. Õpingute lõppedes on võimalus sooritada köögiabilise, tase 2 kutseeksam. Õppekava kontaktisik: Kadri Vallimäe, juhtõpetaja, kadri.vallimae@vkok.ee.

 Räpina Aianduskool: Õppima on oodatud õppurid, kes on omandanud põhihariduse põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava järgi toimetulekuõppes. Õpingud kestavad kolm aastat. Esimene aasta on valik-aasta, mille jooksul õpilased tutvuvad puhastusteenindaja abilise, köögiabilise ja abiaedniku kutsega, õpivad söögitegemist ja muid võimalikult iseseisvaks eluks vajalikke oskusi. Läbivad üldhariduse- ja loovusainete mooduli. Aasta jooksul sooritatakse täies ulatuses töövõime hindamise test HAMET ning koostatakse õpilasele karjääriplaan, mille alusel saab õpilane sooritada valiku oma järgneva kahe aasta õppe sisu üle – kas edaspidi keskendub abiaedniku (õpe toimub Maarja Külas), puhastusteenindaja abi  või köögiabilise (õpe toimub Urvaste Koolis koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Valga Kutseõppekeskusega) kutse omandamisele.  Õppima on oodatud kutseõppurid üle Eesti, sest kohapeal on olemas õpilaskodud. Täiendav info: Huko Laanoja, Räpina aianduskooli Maarja Küla õppegrupi õppealajuht, huko.laanoja@aianduskool.ee.  Kaja Roots, Urvaste Kooli õppejuht, kaja@urvastekool.edu.ee.  

 

Lugupidamisega

Jaanika Käst

Urvaste kooli direktor