Uudised

Võrumaa aasta 2023 kutseõpetaja õpetab Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse Urvaste õpperühmas 01. oktoober rauno


Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 28.09.2023 Antsla Kultuurikeskuses maakonna säravamaid haridus- ja noorsootöötajaid. Meie Urvaste Kooli inimesed olid tunnustatute hulgas. PALJU ÕNNE KUTSEÕPETAJA VALLY! Aitäh Võrumaa Arenduskeskus!

Vally Koorits on südamega õpetaja, kes on pühendunud hariduslike erivajadustega noorte õpetamisele tagamaks neile võimalikult turvalist, iseseisvat ja õnnestumisi täis elu pärast õpilngiud kutsekoolis.

Vally õpilased tulevad Valgamaast Ida-Virumaani. Ka vanuseliselt on nad erinevad, iga õppur on oma eripära ja võimetega. Vally on suutnud väga otstarbekalt õpilasi rakendada, tugevam õpilane saab olla nõrgemale abiks, muukeelseid õpilasi abistatakse koos. Vally kursused on kujunenud väga üksmeelseks ja ühtehoidvaks. Kõiki oskusi, mida eriala raames õpitakse, saavad noored oma edaspidises iseseisvas elus kasutada. Vallyle on oluline, et noored püsiksid võimalikult kauem omaealiste hulgas ning alati on neid, kes Vally abiga suunduvad ka avatud tööturule.

Arendamaks õpilastes vastutustunnet, juhtimisoskusi, oskust õpitut kasutada, muuta koolielu põnevamaks korraldab Vally oma kursusele igakuiselt teemapäevi: õpilaste hulgast valitud päeva juht ja õpetaja sisustatavad teistele terve päeva. See on seotud rahvakalendri tähtpäevadega, korraldatakse erialaseid jõuproove, harjutatakse ka lugemist-arvutamist-kirjutamist, milleta elus hakkama ei saa. Väga toredad on Vally kursuste rebaste ristimised ja muidu huvitavad teemapäevad, näiteks „Punased maitsed“. Väga arendav on ka kooli kohvik TÕRU, mida nad peavad koos Urvaste Kooli õpilastega.

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 28.09.2023 Antsla Kultuurikeskuses maakonna säravamaid haridus- ja noorsootöötajaid. Meie Urvaste Kooli inimesed olid tunnustatute hulgas. PALJU ÕNNE KUTSEÕPETAJA VALLY! Aitäh Võrumaa Arenduskeskus!

Vally Koorits on südamega õpetaja, kes on pühendunud hariduslike erivajadustega noorte õpetamisele tagamaks neile võimalikult turvalist, iseseisvat ja õnnestumisi täis elu pärast õpilngiud kutsekoolis.

Vally õpilased tulevad Valgamaast Ida-Virumaani. Ka vanuseliselt on nad erinevad, iga õppur on oma eripära ja võimetega. Vally on suutnud väga otstarbekalt õpilasi rakendada, tugevam õpilane saab olla nõrgemale abiks, muukeelseid õpilasi abistatakse koos. Vally kursused on kujunenud väga üksmeelseks ja ühtehoidvaks. Kõiki oskusi, mida eriala raames õpitakse, saavad noored oma edaspidises iseseisvas elus kasutada. Vallyle on oluline, et noored püsiksid võimalikult kauem omaealiste hulgas ning alati on neid, kes Vally abiga suunduvad ka avatud tööturule.

Arendamaks õpilastes vastutustunnet, juhtimisoskusi, oskust õpitut kasutada, muuta koolielu põnevamaks korraldab Vally oma kursusele igakuiselt teemapäevi: õpilaste hulgast valitud päeva juht ja õpetaja sisustatavad teistele terve päeva. See on seotud rahvakalendri tähtpäevadega, korraldatakse erialaseid jõuproove, harjutatakse ka lugemist-arvutamist-kirjutamist, milleta elus hakkama ei saa. Väga toredad on Vally kursuste rebaste ristimised ja muidu huvitavad teemapäevad, näiteks „Punased maitsed“. Väga arendav on ka kooli kohvik TÕRU, mida nad peavad koos Urvaste Kooli õpilastega.