Uudised

Valga Jaanikese kooli ja Urvaste kooli juhid ja õpetajad külastasid haridusmessi EDUCA 2019 ja Oodi raamatukogu Helsingis 30. jaanuar rauno


Osalesime EDUCA Soome suurimal kõigile haridusvaldkondadele suunatud messil, mis on orienteeritud haridusala kõikidele tasemetele: kõrg-, eri- ja tavakoolid, samuti koolieelsed lasteasutused. EDUCA kajastas hariduseelu ja õpetamise uusimaid arenguid. Messil eksponeeriti kõige värskemaid õpikuid, õppematerjale ja –vahendeid, IT-lahendusi, kooliinventari ning mitmesuguseid teenuseid. Eksponeeritud tootegrupid ja teemad olid: koolitusteenused, trükitud õppematerjalid, ajakirjad, õppevahendid, IT ja digitaalsed õppevahendid ja tarkvara, audio-visuaalsed seadmed, mööbel, sisustus, sport, tervis, muusika, loodus ja keskkond, personali värbamine, alaga seotud organisatsioonid ja asutused.

Silmaringi avardav oli Oodi raamatukogu külastus. Tänapäevases raamatukogus on näituseruumid, kinosaal, kohvikud, helistuudiod, õppeklassid, lasteala, polüfunktsionaalne saal, kohad esitlusteks ja vestlusteks, töötoad, mängu- ja meediaruumid, koosolemisalad, vaikusekohad, õmblusmasinad, köök, tööriistad, 3Dprintimine jpm.

Urvaste kooli muljed: Õppereis Soome haridusmessile EDUCA 2019 oli silmaringi avardav üritus, mis oli hästi korraldatud.

Mess pakkus meie õpetajatele suurt huvi. See andis ülevaate sellest, kuhu Soome haridus suundumas on ja mida soome laste õpetamisel oluliseks peetakse. Ka neil on esikohal laste võimete ja huvide maksimaalne märkamine,  uusima IT-tenolooogia kasutamine õppetöös, õpetada lapsi jätma endast  võimalikult väike ökoloogiline jalajälg. On asju, mida saame ka meie Eestis oma töös kasutada: interaktiivne inglese keele õppe programm, perekonnaõpetuse programm, mis tutvustab lastele tänapäevaseid peremudeleid, mitmesugused mängud ja abivahendid matemaatika õpetamiseks, huvitav ja kaasaegne klassiruumimööbel. Kõige krooniks oli linnaekskursioon -  eriti vastvalminud supermoodne raamatukogu "Oodi", toomkirik, Finlandia Talo ja kogu lumine Helsingi jätsid kustumatu mulje.

 

Valga Jaanikese kooli muljed: Messil oli ilma valehäbita käsitletud seksuaalkasvatuse teemasid. Saime kaasa nii eesti- kui venekeelset õppematerjali teemal „Minu keha ja turvalisus". Suure elamuse saime inimloote arengut selgitavast mulaažide komplektist, sest elusuurused loote jäljendid olid rabavalt loomutruud. Messil tutvustati hulgaliselt uusi ja põnevaid digilahendusi, näiteks nn võluvaip ning erinevad tahvlid ja ekraanid. Kindlasti meeldiksid meie õpilastele Wii firma mängukonsooli mängud. Messil tutvustati erinevaid roboteid, nii sai  meie kooli robootikakaringi juhendaja teavet teiste tootjate poolt pakutavate vahendite kohta. Kunstiõpetajale pakkus huvi nn emotsioonide tulp (puidust näod eri emotsioonidega). Täiesti võimalik on ise valmistada jalgpalli mängimise kast (istutakse pinkidel, jalgadega mängitakse kastis palli). Suur rõhk oli maailmahariduse ja lõimumise teemal. Otseselt  eripedagoogikat puudutavaid väljapanekuid oli suhteliselt vähe. Tutvusime autismi ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemust selgitavate materjalidega ning lapse aistingute arengut toetavate  vahenditega. Saime kaasa nii eesti- kui ka venekeelset õppematerjali ning uusi teadmisi ja mõtteid edaspidiseks tööks. Kahjuks olid ettekanded soome keeles ja tõlketa, nii et neist me osa ei saanud.

Osalesime EDUCA Soome suurimal kõigile haridusvaldkondadele suunatud messil, mis on orienteeritud haridusala kõikidele tasemetele: kõrg-, eri- ja tavakoolid, samuti koolieelsed lasteasutused. EDUCA kajastas hariduseelu ja õpetamise uusimaid arenguid. Messil eksponeeriti kõige värskemaid õpikuid, õppematerjale ja –vahendeid, IT-lahendusi, kooliinventari ning mitmesuguseid teenuseid. Eksponeeritud tootegrupid ja teemad olid: koolitusteenused, trükitud õppematerjalid, ajakirjad, õppevahendid, IT ja digitaalsed õppevahendid ja tarkvara, audio-visuaalsed seadmed, mööbel, sisustus, sport, tervis, muusika, loodus ja keskkond, personali värbamine, alaga seotud organisatsioonid ja asutused.

Silmaringi avardav oli Oodi raamatukogu külastus. Tänapäevases raamatukogus on näituseruumid, kinosaal, kohvikud, helistuudiod, õppeklassid, lasteala, polüfunktsionaalne saal, kohad esitlusteks ja vestlusteks, töötoad, mängu- ja meediaruumid, koosolemisalad, vaikusekohad, õmblusmasinad, köök, tööriistad, 3Dprintimine jpm.

Urvaste kooli muljed: Õppereis Soome haridusmessile EDUCA 2019 oli silmaringi avardav üritus, mis oli hästi korraldatud.

Mess pakkus meie õpetajatele suurt huvi. See andis ülevaate sellest, kuhu Soome haridus suundumas on ja mida soome laste õpetamisel oluliseks peetakse. Ka neil on esikohal laste võimete ja huvide maksimaalne märkamine,  uusima IT-tenolooogia kasutamine õppetöös, õpetada lapsi jätma endast  võimalikult väike ökoloogiline jalajälg. On asju, mida saame ka meie Eestis oma töös kasutada: interaktiivne inglese keele õppe programm, perekonnaõpetuse programm, mis tutvustab lastele tänapäevaseid peremudeleid, mitmesugused mängud ja abivahendid matemaatika õpetamiseks, huvitav ja kaasaegne klassiruumimööbel. Kõige krooniks oli linnaekskursioon -  eriti vastvalminud supermoodne raamatukogu "Oodi", toomkirik, Finlandia Talo ja kogu lumine Helsingi jätsid kustumatu mulje.

 

Valga Jaanikese kooli muljed: Messil oli ilma valehäbita käsitletud seksuaalkasvatuse teemasid. Saime kaasa nii eesti- kui venekeelset õppematerjali teemal „Minu keha ja turvalisus". Suure elamuse saime inimloote arengut selgitavast mulaažide komplektist, sest elusuurused loote jäljendid olid rabavalt loomutruud. Messil tutvustati hulgaliselt uusi ja põnevaid digilahendusi, näiteks nn võluvaip ning erinevad tahvlid ja ekraanid. Kindlasti meeldiksid meie õpilastele Wii firma mängukonsooli mängud. Messil tutvustati erinevaid roboteid, nii sai  meie kooli robootikakaringi juhendaja teavet teiste tootjate poolt pakutavate vahendite kohta. Kunstiõpetajale pakkus huvi nn emotsioonide tulp (puidust näod eri emotsioonidega). Täiesti võimalik on ise valmistada jalgpalli mängimise kast (istutakse pinkidel, jalgadega mängitakse kastis palli). Suur rõhk oli maailmahariduse ja lõimumise teemal. Otseselt  eripedagoogikat puudutavaid väljapanekuid oli suhteliselt vähe. Tutvusime autismi ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemust selgitavate materjalidega ning lapse aistingute arengut toetavate  vahenditega. Saime kaasa nii eesti- kui ka venekeelset õppematerjali ning uusi teadmisi ja mõtteid edaspidiseks tööks. Kahjuks olid ettekanded soome keeles ja tõlketa, nii et neist me osa ei saanud.