Uudised

Tasakaalupink, Bee-Bot, tangram ehk lõbus matemaatika 02. veebruar rauno


Päeva eesmärgiks oli arendada matemaatilist mõtlemist ja tuua tundidesse vaheldust. Peale teist tundi alustasime hooldusklasside tegevustega. Nendele lastele meeldis kõige rohkem tasakaalupingil sammude lugemine ja täpsusvisked palliga. Toimetulekuklasside meelistegevused olid täpsusvisked koos punktide kokkuarvestamisega ja Bee-Boti robotmesilasega orienteerumine. LÕK klassid osalesid kõige parema meelega nuputamisülesannete lahendamisel ja tangrami kokkupanemisel. Kutseõpperühmade edukamateks tegevusteks olid marssimine koos käsklustega paremale-vasakule ja tangrami kokkupanek. Meeldis ka seotud silmadega numbrite äraarvamine kompimise teel. Tagasiside oli osalejate poolt  positiivne. Silmas pidades ohutusnõudeid osalesid õpilased üritusel klasside kaupa.

Päeva eesmärgiks oli arendada matemaatilist mõtlemist ja tuua tundidesse vaheldust. Peale teist tundi alustasime hooldusklasside tegevustega. Nendele lastele meeldis kõige rohkem tasakaalupingil sammude lugemine ja täpsusvisked palliga. Toimetulekuklasside meelistegevused olid täpsusvisked koos punktide kokkuarvestamisega ja Bee-Boti robotmesilasega orienteerumine. LÕK klassid osalesid kõige parema meelega nuputamisülesannete lahendamisel ja tangrami kokkupanemisel. Kutseõpperühmade edukamateks tegevusteks olid marssimine koos käsklustega paremale-vasakule ja tangrami kokkupanek. Meeldis ka seotud silmadega numbrite äraarvamine kompimise teel. Tagasiside oli osalejate poolt  positiivne. Silmas pidades ohutusnõudeid osalesid õpilased üritusel klasside kaupa.