Uudised

Sõidukiiruste mõõtmised Urvaste Kooli juures aitasid lahendada liiklusohtu 18. november rauno


Liiklusohtlikke kohti on Eesti riigiteedel palju ning kõik need vajavad Maanteeameti tähelepanu. Sõidukiiruste mõõtmised Urvaste Kooli juures näitasid, et sõidukijuhid ei järgi kehtestatud piirangut. Urvaste Kooli juures asuval riigitee lõigul oli liiklusvahendite kiiruse piiramine kooli õpilaste ja töötajate ohutust silmas pidades äärmiselt vajalik. Maanteeametis otsustati, et antud kohas rakendatakse täiendavaid meetmeid tegelike sõidukiiruste vähendamiseks ja 18.11.2020 ehitati teekattele vastav künnis. Täname Maanteeametit, koolipidajat, kaasaaitajaid! Ohutut liiklemist kõigile!

Liiklusohtlikke kohti on Eesti riigiteedel palju ning kõik need vajavad Maanteeameti tähelepanu. Sõidukiiruste mõõtmised Urvaste Kooli juures näitasid, et sõidukijuhid ei järgi kehtestatud piirangut. Urvaste Kooli juures asuval riigitee lõigul oli liiklusvahendite kiiruse piiramine kooli õpilaste ja töötajate ohutust silmas pidades äärmiselt vajalik. Maanteeametis otsustati, et antud kohas rakendatakse täiendavaid meetmeid tegelike sõidukiiruste vähendamiseks ja 18.11.2020 ehitati teekattele vastav künnis. Täname Maanteeametit, koolipidajat, kaasaaitajaid! Ohutut liiklemist kõigile!