Uudised

Robotõpetaja ja eneseanalüüs 31. märts rauno


Võrumaa arenduskeskus korraldas õppekäigu Tallinnasse, kus haridustöötajaid võõrustasid Tallinna Ülikool kui ka Eesti Töötukassa Karjäärikeskus. Õppekäigul osalesid meie kooli koolipsühholoog Echtel-Erle Valk ja direktor Jaanika Käst.

Päev oli teadmiste ning elamuste rohke. Tallinna Ülikoolis tutvustas Janika Leoste meile EduSpace tegevusi ning vahendeid. Osalejad said robotile ise teekonna märkida ning vaadata, kuidas robot kenasti käsklusi täidab. Vabatahtlikud said ka katsetada, kuidas oleks elu robotõpetajana. See tähendab, et õpetaja on kodus ning juhib oma tegevust läbi arvuti, liikudes samaaegselt klassis ringi ning vajadusel tuvastada ka „spikerdajad“. Krista Keedus tutvustas meile Haridusinnovatsiooni Keskuse ideid koostööks. Ülikool ja kool käivad koguaeg käsikäes. Tiina Anspal tutvustas kuidas saada heaks õpetajaks. Peale kosutavat lõunat Tallinna Ülikoolis, ootas osalejaid ees Eesti Töötukassa Karjäärikeskus. Keskuses oli võimalik tutvuda erinevate eksponaatidega ning kõike omal nahal proovida – ruumitaju, reaktsioonikiirust, ajaplaneerimist või hoopis kuidas näed välja politseiniku või arstina. Palju jutuainet pakkus tund, kus igaüks sai määrata oma isiksusetüübi – kas sa oled ettevõtlik, loominguline, realistlik, süsteemne, sotsiaalne või hoopis uuriv? Eneseanalüüs tundus ka kogenud haridustöötajatele kohati keeruline.

Professionaalsus ei väljendu enam sedavõrd hariduses või omandatud ametis vaid eelkõige meie töö tegemise viisis ehk kvaliteedis“ (Simons, 2014). 

Võrumaa arenduskeskus korraldas õppekäigu Tallinnasse, kus haridustöötajaid võõrustasid Tallinna Ülikool kui ka Eesti Töötukassa Karjäärikeskus. Õppekäigul osalesid meie kooli koolipsühholoog Echtel-Erle Valk ja direktor Jaanika Käst.

Päev oli teadmiste ning elamuste rohke. Tallinna Ülikoolis tutvustas Janika Leoste meile EduSpace tegevusi ning vahendeid. Osalejad said robotile ise teekonna märkida ning vaadata, kuidas robot kenasti käsklusi täidab. Vabatahtlikud said ka katsetada, kuidas oleks elu robotõpetajana. See tähendab, et õpetaja on kodus ning juhib oma tegevust läbi arvuti, liikudes samaaegselt klassis ringi ning vajadusel tuvastada ka „spikerdajad“. Krista Keedus tutvustas meile Haridusinnovatsiooni Keskuse ideid koostööks. Ülikool ja kool käivad koguaeg käsikäes. Tiina Anspal tutvustas kuidas saada heaks õpetajaks. Peale kosutavat lõunat Tallinna Ülikoolis, ootas osalejaid ees Eesti Töötukassa Karjäärikeskus. Keskuses oli võimalik tutvuda erinevate eksponaatidega ning kõike omal nahal proovida – ruumitaju, reaktsioonikiirust, ajaplaneerimist või hoopis kuidas näed välja politseiniku või arstina. Palju jutuainet pakkus tund, kus igaüks sai määrata oma isiksusetüübi – kas sa oled ettevõtlik, loominguline, realistlik, süsteemne, sotsiaalne või hoopis uuriv? Eneseanalüüs tundus ka kogenud haridustöötajatele kohati keeruline.

Professionaalsus ei väljendu enam sedavõrd hariduses või omandatud ametis vaid eelkõige meie töö tegemise viisis ehk kvaliteedis“ (Simons, 2014).