Uudised

Riigikoolide juhid korraldasid ühise koolituspäeva 23. aprill rauno


Koolituspäeva Valgamaa Kutseõppekeskuses avasid koolijuhid Margus Ojaots (Valgamaa Kutseõppekeskus), Andrus Murumaa Valga Gümnaasium) ja Jaanika Käst (Valga Jaanikese kool ja Urvaste kool). Alustasime päeva suures grupis, kus häälestusime teemadele ja koosõppimisele.
Hiljem jagunetti 2 töötuppa, mille viisid läbi Ene Velström ja Koidu Tani-Jürisoo. Teema aktuaalsus pälvis kuulajate tähelepanu ja sai palju suhelda.

 

Töötuba: LÄBIPÕLEMISE ENNETAMINE TEADLIKU ENESEJUHTIMISE ABIL
- Kuidas olla rohkem rahul oma igapäevase eluga ja säästa ennast pidevast
ajapuudusest?
- Kust saada juurde elujõudu ja suutlikkust?
- Kuidas hoida oma elus olulist esikohal?

Töötoas tutvuti:
-  S.Covey aja- ja enesejuhtimise teooriaga ja rakendati see oma
ajakasutuse hüvanguks
- vaadeldi oma tegevusi pakilisuse ja olulisuse mõõtmes
- tegeleti rollidevahelise tasakaalu teadvustamise ja rahulolu suurendamisega

Töötuba: LÄBIPÕLEMISE ENNETAMINE TEADLIKU SUHTLEMISE ABIL

- Kuidas probleemi määratlemise oskus aitab kaasa headele
inimestevahelistele suhetele?
- Kuidas luua ja hoida suhteid, milles on avatust, hoolivust, sõltumatust
ja rahuldustpakkuvust?...ka konfliktsemates suhteolukordades?

Töötoas tutvuti:
- praktilisel moel T. Gordoni käitumisakna ehk efektiivse suhte
mudeliga
- mõtestati mudeli rakendumist mõjutavaid hoiakuid ja oskusi
- tegeleti suhtlemisoskuste teadvustamisega, mille teadlik rakendamine
aitab meil igapäevaelus mõjusamalt toime tulla

Koolituspäeva Valgamaa Kutseõppekeskuses avasid koolijuhid Margus Ojaots (Valgamaa Kutseõppekeskus), Andrus Murumaa Valga Gümnaasium) ja Jaanika Käst (Valga Jaanikese kool ja Urvaste kool). Alustasime päeva suures grupis, kus häälestusime teemadele ja koosõppimisele.
Hiljem jagunetti 2 töötuppa, mille viisid läbi Ene Velström ja Koidu Tani-Jürisoo. Teema aktuaalsus pälvis kuulajate tähelepanu ja sai palju suhelda.

 

Töötuba: LÄBIPÕLEMISE ENNETAMINE TEADLIKU ENESEJUHTIMISE ABIL
- Kuidas olla rohkem rahul oma igapäevase eluga ja säästa ennast pidevast
ajapuudusest?
- Kust saada juurde elujõudu ja suutlikkust?
- Kuidas hoida oma elus olulist esikohal?

Töötoas tutvuti:
-  S.Covey aja- ja enesejuhtimise teooriaga ja rakendati see oma
ajakasutuse hüvanguks
- vaadeldi oma tegevusi pakilisuse ja olulisuse mõõtmes
- tegeleti rollidevahelise tasakaalu teadvustamise ja rahulolu suurendamisega

Töötuba: LÄBIPÕLEMISE ENNETAMINE TEADLIKU SUHTLEMISE ABIL

- Kuidas probleemi määratlemise oskus aitab kaasa headele
inimestevahelistele suhetele?
- Kuidas luua ja hoida suhteid, milles on avatust, hoolivust, sõltumatust
ja rahuldustpakkuvust?...ka konfliktsemates suhteolukordades?

Töötoas tutvuti:
- praktilisel moel T. Gordoni käitumisakna ehk efektiivse suhte
mudeliga
- mõtestati mudeli rakendumist mõjutavaid hoiakuid ja oskusi
- tegeleti suhtlemisoskuste teadvustamisega, mille teadlik rakendamine
aitab meil igapäevaelus mõjusamalt toime tulla