Uudised

Projektinädal “Vesi” 20. mai rauno


Projektinädal “Vesi”

Projektinädal viidi läbi 10.- 14. maini 2021

Projektijuhid: õpetajad Elina Antsi ja Siiri Jõgisuu

Päevateemade eestvedajad õpetajad: Reet Lohuväli, Vally Koorits, Kalmer Kiidron, Ellen Varov, Tiina Kodu, Siiri Jõgisuu, Elina Antsi.

Osalejad: Urvaste Kooli õpilased ja kooli töötajad, Urvaste Koolis õppivad kutseõppurid ja kursusejuhendajad, kokku ca 90 osalejat. Kõik tegevused toimusid väikestes rühmades, järgides Terviseameti nõudeid.

Esmaspäev 10. mai

Teema: “Vesi inimese sees” ja “Huvitav vesi”

Eesmärk: Laiendada teadmisi veest ja selle tähtsusest inimese elus.

Integratsioon õppeainetega: loodusõpetus, inimeseõpetus, arvutiõpetus, kunstiõpetus, kodundus.

Peale lõunasööki kogunes koolipere saali, kus projektijuhid tutvustasid projektinädala tegevusi. Igale klassile anti nädala jooksul jälgimiseks kaks taime- ühte kasta, teist mitte- mis juhtub? Järgnesid paralleelsed tegevused- saali ühes otsas toimus vahva loeng veest- palju on inimeses vett, kust keha saab vett ja milleks on kehal vaja vett jne. Teema kinnistamiseks korraldati interaktiivne viktoriin kahhoot.com abil, millest võeti aktiivselt osa. Parimad said auhinnaks pudeli maitsevett. Teises saali otsas tehti põnevaid veega seotud katseid, mille läbiviijaks oli õpetaja Kalmer. Saadi teada, et vesi põleb, mis on pindpinevus, vesi kui lahusti jne. Vau efekti oli palju! Seejärel vahetati pooli ja nii said kõik osaleda mõlemas töörühmas.

 Teisipäev 11. mai

Teema:  1. Antsla Päästekomando päästja töö ja veeohutus (lükati edasi 25.  maile seoses Terviseameti nõuetega).

             2.  Veega seotud mängud.

Eesmärk: Arendada koostööoskust, tunnetustegevust, koordinatsiooni, täpsust, kiirust, käelist tegevust ja loovust.

Integratsioon õppeainetega: matemaatika, loodusõpetus, kunstiõpetus, emakeel, kehaline kasvatus.

Ürituse kava:

 1. Mänguõhtu tegevuste tutvustamine ja võistkondade moodustamine
 2. Teatevõistlus- kulbiga vee tassimine purki          
 3. Täpsusmäng “Veepallide püüdmine”                      
 4. Soo ületamine- võistkondlik
 5. Laevukeste voltimine (nimede peale kirjutamine ja järgmisel päeval Uhtjärve ääres ojas ujutamine)
 6. Tunnetusmäng- veeklaaside täpne täitmine
 7. Joonistamine (suur paber värvitud taustaga- vesi, taevas, rand). Õpilased täiendasid tausta mererannaga sobivate elementidega.

Mängud toimusid nii individuaalselt kui võistkondlikult ja aktiivsemad õpilased said koguda kollaseid kalakujulisi žetoone. Mängude lõpuks loeti žetoonid kokku ja võitjaid autasustati.

Õpilastele pakkus mängudest kõige rohkem huvi teatevõistlus “Kulbiga vee tassimine purkidesse” ja võistkondlik “Soo ületamine”.

Praktilise tööna valmisid suurepärased mereteemalised plakatid.

Kolmapäev 12. mai

Teema: Osalemine õppeprogrammis “Miks vesi merest otsa ei saa?”

Koht: Tartu Lodjakoda

Eesmärk: Anda teadmisi veeringe protsesside mõistmisest, jõgede, järvede tekkimisest, vee puhastamise etappidest, vees elevate putukate, kalade ja lindude toiduahelast ja vee tähtsusest inimestele.

Integratsioon õppeainetega: Loodusõpetus I ja II kooliaste

Õpilasi huvitas kõige enam programmi praktiline tegevus, näiteks kahvaga veeputukate püüdmine Emajõest ja nende liigi määramine.

Huviga kuulati juhendajat, kes tutvustas lindude hääli ja kalade liike.

Neljapäev 13. mai

Teema: “Kalastamine ja sellega seonduva tutvustamine.  Käitumine ja toimetulek looduses.”

Eesmärk: Propageerida tervislikke eluviise, looduses viibimist, saada teadmisi kalastamisest. Õpetada käitumist ja toimetulekut looduses. Valmistada kalast erinevaid suupisteid.

Integratsioon õppeainetega: loodusõpetus, inimeseõpetus, kodundus, kehaline kasvatus.
 

Üritus algas kell 10 sõiduga Uhtjärve äärde, kus meid ootasid kohalikud kalamehed Mati ja Aleks koos profesionaalse varustusega ja Naiskodukaitse esindaja Ruth Maadla. Peale sissejuhatust jagati õpilased rühmadesse ja päev võiski alata. Esimene rühm alustas kalapüügist, teine kuulas loengut käitumisest ja toimetulekust looduses, kolmas rühm asus mängima “Kalapüüki” (kalad valmistasid Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilased) ja laevatama paadikesi, mis valmisid teisipäeval veemängude ajal. Kui rühmad olid saanud tegutseda kõikides punktides, siis saime degusteerida koos õpilastega kalast valmistatud erinevaid suupisteid ja maitsevett (apelsin-, sidruni-, kurgi-, rabarberivett).

Reede 14. mai

Teema: Kokkuvõttev viktoriin nädala jooksul õpitust

Eesmärk: Kinnistada nädala jooksul õpitud teemasid.

Integratsioon õppeainetega: loodusõpetus, inimeseõpetus, eesti keel, arvutiõpetus.

Teise tunni alguses said kõik kätte viktoriini küsimused, millele osasid vastuseid tuli otsida ka nädala algul koridori seintele pandud plakatitelt- kalad, ookeanid, järved, jõed, joad jne. Terve tunni jooksul toimus lõbus vastuste otsimine. Osalejaid premeeriti küpsistega “Kalakesed”.

Kokkuvõte projektinädalast:

Projekti kokkuvõte toimus esmaspäeval, 17. mail, saalis, kus kõik osalejad said lubatud mahlase üllatuse- arbuusi. Lõpetuseks näidati tantsuringi kahte videot, millega osaletakse Eriolümpia Eesti Ühenduse tantsukonkurss- ja festivalil 2021.

Projekt sujumisse andsid kõik oma panuse, nii eestvedajad, kui osalejad. Eriti oluline oli see sellepärast, et tegevused toimusid valdavalt vabas õhus. Tegemist oli kooli teise projektiga, seega oli, millest juhinduda, samuti oldi juba Kahhootis osavamad. Laiendati teadmisi veega seotud teemadel. Õpilased said erinevate tegevuste kaudu arendada koostööoskust, suhtlemisoskust, loovust, osavust.

 

Projektinädal “Vesi”

Projektinädal viidi läbi 10.- 14. maini 2021

Projektijuhid: õpetajad Elina Antsi ja Siiri Jõgisuu

Päevateemade eestvedajad õpetajad: Reet Lohuväli, Vally Koorits, Kalmer Kiidron, Ellen Varov, Tiina Kodu, Siiri Jõgisuu, Elina Antsi.

Osalejad: Urvaste Kooli õpilased ja kooli töötajad, Urvaste Koolis õppivad kutseõppurid ja kursusejuhendajad, kokku ca 90 osalejat. Kõik tegevused toimusid väikestes rühmades, järgides Terviseameti nõudeid.

Esmaspäev 10. mai

Teema: “Vesi inimese sees” ja “Huvitav vesi”

Eesmärk: Laiendada teadmisi veest ja selle tähtsusest inimese elus.

Integratsioon õppeainetega: loodusõpetus, inimeseõpetus, arvutiõpetus, kunstiõpetus, kodundus.

Peale lõunasööki kogunes koolipere saali, kus projektijuhid tutvustasid projektinädala tegevusi. Igale klassile anti nädala jooksul jälgimiseks kaks taime- ühte kasta, teist mitte- mis juhtub? Järgnesid paralleelsed tegevused- saali ühes otsas toimus vahva loeng veest- palju on inimeses vett, kust keha saab vett ja milleks on kehal vaja vett jne. Teema kinnistamiseks korraldati interaktiivne viktoriin kahhoot.com abil, millest võeti aktiivselt osa. Parimad said auhinnaks pudeli maitsevett. Teises saali otsas tehti põnevaid veega seotud katseid, mille läbiviijaks oli õpetaja Kalmer. Saadi teada, et vesi põleb, mis on pindpinevus, vesi kui lahusti jne. Vau efekti oli palju! Seejärel vahetati pooli ja nii said kõik osaleda mõlemas töörühmas.

 Teisipäev 11. mai

Teema:  1. Antsla Päästekomando päästja töö ja veeohutus (lükati edasi 25.  maile seoses Terviseameti nõuetega).

             2.  Veega seotud mängud.

Eesmärk: Arendada koostööoskust, tunnetustegevust, koordinatsiooni, täpsust, kiirust, käelist tegevust ja loovust.

Integratsioon õppeainetega: matemaatika, loodusõpetus, kunstiõpetus, emakeel, kehaline kasvatus.

Ürituse kava:

 1. Mänguõhtu tegevuste tutvustamine ja võistkondade moodustamine
 2. Teatevõistlus- kulbiga vee tassimine purki          
 3. Täpsusmäng “Veepallide püüdmine”                      
 4. Soo ületamine- võistkondlik
 5. Laevukeste voltimine (nimede peale kirjutamine ja järgmisel päeval Uhtjärve ääres ojas ujutamine)
 6. Tunnetusmäng- veeklaaside täpne täitmine
 7. Joonistamine (suur paber värvitud taustaga- vesi, taevas, rand). Õpilased täiendasid tausta mererannaga sobivate elementidega.

Mängud toimusid nii individuaalselt kui võistkondlikult ja aktiivsemad õpilased said koguda kollaseid kalakujulisi žetoone. Mängude lõpuks loeti žetoonid kokku ja võitjaid autasustati.

Õpilastele pakkus mängudest kõige rohkem huvi teatevõistlus “Kulbiga vee tassimine purkidesse” ja võistkondlik “Soo ületamine”.

Praktilise tööna valmisid suurepärased mereteemalised plakatid.

Kolmapäev 12. mai

Teema: Osalemine õppeprogrammis “Miks vesi merest otsa ei saa?”

Koht: Tartu Lodjakoda

Eesmärk: Anda teadmisi veeringe protsesside mõistmisest, jõgede, järvede tekkimisest, vee puhastamise etappidest, vees elevate putukate, kalade ja lindude toiduahelast ja vee tähtsusest inimestele.

Integratsioon õppeainetega: Loodusõpetus I ja II kooliaste

Õpilasi huvitas kõige enam programmi praktiline tegevus, näiteks kahvaga veeputukate püüdmine Emajõest ja nende liigi määramine.

Huviga kuulati juhendajat, kes tutvustas lindude hääli ja kalade liike.

Neljapäev 13. mai

Teema: “Kalastamine ja sellega seonduva tutvustamine.  Käitumine ja toimetulek looduses.”

Eesmärk: Propageerida tervislikke eluviise, looduses viibimist, saada teadmisi kalastamisest. Õpetada käitumist ja toimetulekut looduses. Valmistada kalast erinevaid suupisteid.

Integratsioon õppeainetega: loodusõpetus, inimeseõpetus, kodundus, kehaline kasvatus.
 

Üritus algas kell 10 sõiduga Uhtjärve äärde, kus meid ootasid kohalikud kalamehed Mati ja Aleks koos profesionaalse varustusega ja Naiskodukaitse esindaja Ruth Maadla. Peale sissejuhatust jagati õpilased rühmadesse ja päev võiski alata. Esimene rühm alustas kalapüügist, teine kuulas loengut käitumisest ja toimetulekust looduses, kolmas rühm asus mängima “Kalapüüki” (kalad valmistasid Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilased) ja laevatama paadikesi, mis valmisid teisipäeval veemängude ajal. Kui rühmad olid saanud tegutseda kõikides punktides, siis saime degusteerida koos õpilastega kalast valmistatud erinevaid suupisteid ja maitsevett (apelsin-, sidruni-, kurgi-, rabarberivett).

Reede 14. mai

Teema: Kokkuvõttev viktoriin nädala jooksul õpitust

Eesmärk: Kinnistada nädala jooksul õpitud teemasid.

Integratsioon õppeainetega: loodusõpetus, inimeseõpetus, eesti keel, arvutiõpetus.

Teise tunni alguses said kõik kätte viktoriini küsimused, millele osasid vastuseid tuli otsida ka nädala algul koridori seintele pandud plakatitelt- kalad, ookeanid, järved, jõed, joad jne. Terve tunni jooksul toimus lõbus vastuste otsimine. Osalejaid premeeriti küpsistega “Kalakesed”.

Kokkuvõte projektinädalast:

Projekti kokkuvõte toimus esmaspäeval, 17. mail, saalis, kus kõik osalejad said lubatud mahlase üllatuse- arbuusi. Lõpetuseks näidati tantsuringi kahte videot, millega osaletakse Eriolümpia Eesti Ühenduse tantsukonkurss- ja festivalil 2021.

Projekt sujumisse andsid kõik oma panuse, nii eestvedajad, kui osalejad. Eriti oluline oli see sellepärast, et tegevused toimusid valdavalt vabas õhus. Tegemist oli kooli teise projektiga, seega oli, millest juhinduda, samuti oldi juba Kahhootis osavamad. Laiendati teadmisi veega seotud teemadel. Õpilased said erinevate tegevuste kaudu arendada koostööoskust, suhtlemisoskust, loovust, osavust.