Uudised

Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõpekeskus ja Räpina Aianduskool esitasid 2022 Piirinihutaja konkursile projekti „Kutseõpe Urvaste Koolis“ 24. märts rauno


Projekti hing ja keskne eestvedaja on Urvaste kooli direktor Jaanika Käst. Urvaste kool direktor Jaanika Kästi eestvedamisel on loonud koostöösuhteid edendades omalaadse TÕK õppijate kutsehariduskeskuse Lõuna-Eestis. Urvaste kooli ruumides ja toetusel pakuvad toimetulekuõppes õppinud õpilastele kutse omandamise võimalust kolm Kagu-Eesti kutsekooli: Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus ja Räpina Aianduskool. Urvaste kool omalt poolt panustab, et kõigi koolide õpilased ja õpetajad tunneksid ennast Urvastes koduselt, oleksid kaasatud ning kool toimiks õmblusteta.

Urvaste kool aitab korraldada kõigi õpilaste transporti, majutamist, vaba aja veetmist jm. Õpilastele, sõltumata nende tegelikust kodukoolist, on Urvastes loodud rõõmus, kaasav ja turvaline keskkond.

Urvaste kooli ja direktor Jaanika Kästi piirenihutav tegevus seisneb selles, et:
Kui üldjuhul heidetakse ette, et HEV maastik on silotornistunud, siis Jaanika hooliva töö tulemusel on vähemalt kutseharidusmaastikul organisatsioonide vahelisi müüre põhjalikult raputatud ja lammutatud. Olles vastutulelik ja hooliv, on just Jaanika loonud võimaluse sellise koostöömudeli sündimiseks.
Toimetuleku tasemel õppijale on Lõuna-Eestis loodud võimalus omandada turvaliselt kutset erinevatel erialadel.
Jaanika on põiminud koostöö kokku selliselt, et neli erinevat kooli toimivad ühes majas ühtse perena, ühised spordipäevad, ühised jõulupeod, projektid (vt Urvaste Kooli kodulehte) ja ühised huviringid.

Taustast

Urvaste Kooli juures on võimalus jätkata õpinguid peale põhikooli lõpetamist Võrumaa Kutsehariduskeskuse, Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Räpina Aianduskooli (valikuaasta) õpperühmades. Sihtrühmaks on õppijad, kes on õppinud toimetulekuõppes. Õppurid on oodatud kõikjalt Eestimaalt, sest kohapeal on olemas õpilaskodud.  

Võrumaa Kutsehariduskeskus

Õppida saab puhastusteenindaja abilise erialal. Õppeaeg 2 aastat. Õpingute käigus saavad õpilased lihtsamate tööde ja abitööde tegemise oskused. Puhastusteenindaja abilise töö eesmärgiks on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Õpingute lõppedes on võimalus sooritada puhastusteenindaja abilise, tase 2 kutseeksam. Alates sügisest 2020 on Võrumaa Kutsehariduskeskuse Urvaste õppekohas avatud uus köögiabilise õppekava hariduslike erivajadustega õpilastele, kes on omandanud põhihariduse toimetuleku õppekava alusel või katkestanud põhikooli õpingud. Õppeaeg 2 aastat. Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus- ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel. Õpingute lõppedes on võimalus sooritada köögiabilise, tase 2 kutseeksam.

Valgamaa Kutseõppekeskus

Õpperühmas saab omandada köögiabilise eriala. Õppeaeg 2 aastat. Õpingute käigus omandavad õpilased mitmesugused lihtsamad abitööd köögis. Nad on õpingute lõppedes võimelised puhastama juhendamisel köögiseadmeid ja töövahendeid, käitlema juhendamisel prügi ja ohtlikke jäätmeid, tunnevad lauakatmise põhitõdesid, teavad toiduhügieeni ja toiduohutuse põhimõtteid, eeltöötlevad juhendamisel aed- ja teraviljatooteid ning piimasaadusi. Õpingute lõppedes on võimalus sooritada köögiabilise, tase 2 kutseeksam. Alates 2020 sügisest pakub Valgamaa Kutseõppekeskus võimalust õppida ka puidutöötleja tase 2 õppekaval. Puidutöötleja on üldise ettevalmistusega tööline puidutöötlemise ettevõttes (sae-, höövli-, spooni-, liimpuitmaterjalide- ja mööblitööstus, sh pehmemööblitööstus, palk- , element- ja moodulmajade valmistamine jms) põhitööprotsesside juures abitöölisena. Õppekava lõpetanu teeb iseseisvalt või juhendamisel lihtsamaid korduvaid töid tuttavates tingimustes.

Räpina Aianduskool

Õppima on oodatud noored,  kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava järgi. Õpe koosneb ühe-aastasest valikuaasta kursusest, mille lõpetades on õppuril võimalik kandideerida kahe-aastasele abiaedniku (õpe toimub Maarja Külas), puhastusteenindaja abi, köögitöölise abi erialasele väljaõppele (õpe toimub Urvaste Koolis koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskusega) või ühe-aastasele puidutöötleja väljaõppele (õpe toimub Urvaste Koolis koostöös Valgamaa Kutseõppekeskusega). Kutseõppe valikuaastal tutvuvad õpilased ametitega ja õpivad vajalikke oskusi  võimalikult iseseisvaks eluks.  Õpingute käigus pööratakse palju tähelepanu tulevastele karjäärivõimalustele ja  üldainetele. Aasta jooksul sooritatakse töövõime hindamiseks HAMET test. Koostöös Maarja Küla rehabilitatsioonimeeskonnaga valmib karjääriplaan, mille alusel lõpetajad astuvad tööellu või kaitstud töö teenusele.

Eveli Kuklane
Direktor
Võrumaa Kutsehariduskeskus
Tel 5308 9990

Projekti hing ja keskne eestvedaja on Urvaste kooli direktor Jaanika Käst. Urvaste kool direktor Jaanika Kästi eestvedamisel on loonud koostöösuhteid edendades omalaadse TÕK õppijate kutsehariduskeskuse Lõuna-Eestis. Urvaste kooli ruumides ja toetusel pakuvad toimetulekuõppes õppinud õpilastele kutse omandamise võimalust kolm Kagu-Eesti kutsekooli: Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus ja Räpina Aianduskool. Urvaste kool omalt poolt panustab, et kõigi koolide õpilased ja õpetajad tunneksid ennast Urvastes koduselt, oleksid kaasatud ning kool toimiks õmblusteta.

Urvaste kool aitab korraldada kõigi õpilaste transporti, majutamist, vaba aja veetmist jm. Õpilastele, sõltumata nende tegelikust kodukoolist, on Urvastes loodud rõõmus, kaasav ja turvaline keskkond.

Urvaste kooli ja direktor Jaanika Kästi piirenihutav tegevus seisneb selles, et:
Kui üldjuhul heidetakse ette, et HEV maastik on silotornistunud, siis Jaanika hooliva töö tulemusel on vähemalt kutseharidusmaastikul organisatsioonide vahelisi müüre põhjalikult raputatud ja lammutatud. Olles vastutulelik ja hooliv, on just Jaanika loonud võimaluse sellise koostöömudeli sündimiseks.
Toimetuleku tasemel õppijale on Lõuna-Eestis loodud võimalus omandada turvaliselt kutset erinevatel erialadel.
Jaanika on põiminud koostöö kokku selliselt, et neli erinevat kooli toimivad ühes majas ühtse perena, ühised spordipäevad, ühised jõulupeod, projektid (vt Urvaste Kooli kodulehte) ja ühised huviringid.

Taustast

Urvaste Kooli juures on võimalus jätkata õpinguid peale põhikooli lõpetamist Võrumaa Kutsehariduskeskuse, Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Räpina Aianduskooli (valikuaasta) õpperühmades. Sihtrühmaks on õppijad, kes on õppinud toimetulekuõppes. Õppurid on oodatud kõikjalt Eestimaalt, sest kohapeal on olemas õpilaskodud.  

Võrumaa Kutsehariduskeskus

Õppida saab puhastusteenindaja abilise erialal. Õppeaeg 2 aastat. Õpingute käigus saavad õpilased lihtsamate tööde ja abitööde tegemise oskused. Puhastusteenindaja abilise töö eesmärgiks on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Õpingute lõppedes on võimalus sooritada puhastusteenindaja abilise, tase 2 kutseeksam. Alates sügisest 2020 on Võrumaa Kutsehariduskeskuse Urvaste õppekohas avatud uus köögiabilise õppekava hariduslike erivajadustega õpilastele, kes on omandanud põhihariduse toimetuleku õppekava alusel või katkestanud põhikooli õpingud. Õppeaeg 2 aastat. Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus- ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel. Õpingute lõppedes on võimalus sooritada köögiabilise, tase 2 kutseeksam.

Valgamaa Kutseõppekeskus

Õpperühmas saab omandada köögiabilise eriala. Õppeaeg 2 aastat. Õpingute käigus omandavad õpilased mitmesugused lihtsamad abitööd köögis. Nad on õpingute lõppedes võimelised puhastama juhendamisel köögiseadmeid ja töövahendeid, käitlema juhendamisel prügi ja ohtlikke jäätmeid, tunnevad lauakatmise põhitõdesid, teavad toiduhügieeni ja toiduohutuse põhimõtteid, eeltöötlevad juhendamisel aed- ja teraviljatooteid ning piimasaadusi. Õpingute lõppedes on võimalus sooritada köögiabilise, tase 2 kutseeksam. Alates 2020 sügisest pakub Valgamaa Kutseõppekeskus võimalust õppida ka puidutöötleja tase 2 õppekaval. Puidutöötleja on üldise ettevalmistusega tööline puidutöötlemise ettevõttes (sae-, höövli-, spooni-, liimpuitmaterjalide- ja mööblitööstus, sh pehmemööblitööstus, palk- , element- ja moodulmajade valmistamine jms) põhitööprotsesside juures abitöölisena. Õppekava lõpetanu teeb iseseisvalt või juhendamisel lihtsamaid korduvaid töid tuttavates tingimustes.

Räpina Aianduskool

Õppima on oodatud noored,  kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava järgi. Õpe koosneb ühe-aastasest valikuaasta kursusest, mille lõpetades on õppuril võimalik kandideerida kahe-aastasele abiaedniku (õpe toimub Maarja Külas), puhastusteenindaja abi, köögitöölise abi erialasele väljaõppele (õpe toimub Urvaste Koolis koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskusega) või ühe-aastasele puidutöötleja väljaõppele (õpe toimub Urvaste Koolis koostöös Valgamaa Kutseõppekeskusega). Kutseõppe valikuaastal tutvuvad õpilased ametitega ja õpivad vajalikke oskusi  võimalikult iseseisvaks eluks.  Õpingute käigus pööratakse palju tähelepanu tulevastele karjäärivõimalustele ja  üldainetele. Aasta jooksul sooritatakse töövõime hindamiseks HAMET test. Koostöös Maarja Küla rehabilitatsioonimeeskonnaga valmib karjääriplaan, mille alusel lõpetajad astuvad tööellu või kaitstud töö teenusele.

Eveli Kuklane
Direktor
Võrumaa Kutsehariduskeskus
Tel 5308 9990