Uudised

Meie õpetaja Jüri on aasta õppija rahva lemmik 08. oktoober rauno


Täiskasvanuhariduse tänusündmusel selgusid vabariigi parimad! Meie õpetaja Jüri on aasta õppija rahva lemmik

Rahva lemmik Jüri Kiidroni elutee on teinud palju erinevaid käänakuid, enne kui jõudis oma tänase töökohani Urvaste kooli. Ta on töötanud mööblitööstuses liimpressi operaatorina, üldehitustöödel ning komplekteerijana kommivabrikus Kalev. Pärast kaheksa-aastast tööd Kalevis jäi Jüri töötuks ning otsustas minna õppima uut eriala – ehitusviimistlust. Siiski ei võtnud tema karjäär sugugi suunda ehitusvaldkonda ning kutsekoolist tehti hoopis ootamatu pakkumine hakata tööle erivajadustega õpilaste kasvatajana. „See töö pakkus küll väljakutseid, kuid tundus samas väga põnev ja südamelähedane,“ tunnistas Jüri, kuidas tekkis huvi ning vajadus uue eriala omandamise vastu. Ta asus õppima Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialale ning hiljem mahtusid tema ellu veel tööd Antsla gümnaasiumi sotsiaalpedagoogina ning lasteaia direktorina, kuid seal mõistis Jüri, et on rohkem kasulik erivajadustega lastele. Ta pöördus sellele teele tagasi, asudes õpetajaks Urvaste kooli ning see ajendas teda lisama oma erialasele haridusele uut pusletükki – sellest õppeaastast on ta ka Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistriõppe tudeng.

 

Aasta õppija rahva lemmik: Jüri Kiidron, Võrumaa, Antsla, Urvaste. Videolühilugu

 

Kasutatud ANDRAS ja HTM kodulehe infot. Fotol vasakult kolmas on meie kooli õpetaja ja õpilasnõustaja Jüri Kiidron.

Täiskasvanuhariduse tänusündmusel selgusid vabariigi parimad! Meie õpetaja Jüri on aasta õppija rahva lemmik

Rahva lemmik Jüri Kiidroni elutee on teinud palju erinevaid käänakuid, enne kui jõudis oma tänase töökohani Urvaste kooli. Ta on töötanud mööblitööstuses liimpressi operaatorina, üldehitustöödel ning komplekteerijana kommivabrikus Kalev. Pärast kaheksa-aastast tööd Kalevis jäi Jüri töötuks ning otsustas minna õppima uut eriala – ehitusviimistlust. Siiski ei võtnud tema karjäär sugugi suunda ehitusvaldkonda ning kutsekoolist tehti hoopis ootamatu pakkumine hakata tööle erivajadustega õpilaste kasvatajana. „See töö pakkus küll väljakutseid, kuid tundus samas väga põnev ja südamelähedane,“ tunnistas Jüri, kuidas tekkis huvi ning vajadus uue eriala omandamise vastu. Ta asus õppima Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialale ning hiljem mahtusid tema ellu veel tööd Antsla gümnaasiumi sotsiaalpedagoogina ning lasteaia direktorina, kuid seal mõistis Jüri, et on rohkem kasulik erivajadustega lastele. Ta pöördus sellele teele tagasi, asudes õpetajaks Urvaste kooli ning see ajendas teda lisama oma erialasele haridusele uut pusletükki – sellest õppeaastast on ta ka Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistriõppe tudeng.

 

Aasta õppija rahva lemmik: Jüri Kiidron, Võrumaa, Antsla, Urvaste. Videolühilugu

 

Kasutatud ANDRAS ja HTM kodulehe infot. Fotol vasakult kolmas on meie kooli õpetaja ja õpilasnõustaja Jüri Kiidron.