Uudised

Meie direktor käis Portugalis õppimas 26. aprill rauno


Aprilli kolmandal nädalal sõitsid Eesti riigikoolide direktorid, kes juhivad hariduslike erivajadustega õpilaste koole, koos oma juhtidega, Portugali. Välislähetuse eesmärk oli tutvuda Portugali kaasava hariduse süsteemiga. Põhjapanev ja ehe oli maailmakuulsa professori David Rodriguese loeng „Inclusive Education in Portugal: a handful of ideas“. Minu jaoks jäi kõlama kolm mõtet.

  • Kaasavat haridust ei saa arendada puhtalt psühhopedagoogilisest, vaid pigem sotsioloogilisest vaatenurgast.
  • Kaasav haridus on endiselt parim võimalus võrdsuse edendamiseks.
  • Kõik koolid on definitsiooni järgi kaasavad koolid, kool peab vastama õpilaste vajadustele ja tagama, et õpilased püsiks koolis/õppetöös.

Põhjapaneva uurimuse „Sport, physical education and physical activity. Inclusion people with disabilities“ esitas meile professor Jorge Vilela de Carvalho. Professor võrdles puuetega inimeste kaasamist sporti, kehalisse aktiivsusesse ja kehalisse kasvatusse Eestis ja Portugalis. Programmi kuulusid veel koolide külastused Ceeria, Seixali ja Cascai linnades ning põhjalik jalutuskäik Lissaboni linnasüdames koos giidiga, kes tutvustas meile Portugali ajalugu. Olen tänulik koolijuht.

Fotol: esimeses reas professor David Rodrigues ja vastuvõtjad ning meie grupp Eestist.

Aprilli kolmandal nädalal sõitsid Eesti riigikoolide direktorid, kes juhivad hariduslike erivajadustega õpilaste koole, koos oma juhtidega, Portugali. Välislähetuse eesmärk oli tutvuda Portugali kaasava hariduse süsteemiga. Põhjapanev ja ehe oli maailmakuulsa professori David Rodriguese loeng „Inclusive Education in Portugal: a handful of ideas“. Minu jaoks jäi kõlama kolm mõtet.

  • Kaasavat haridust ei saa arendada puhtalt psühhopedagoogilisest, vaid pigem sotsioloogilisest vaatenurgast.
  • Kaasav haridus on endiselt parim võimalus võrdsuse edendamiseks.
  • Kõik koolid on definitsiooni järgi kaasavad koolid, kool peab vastama õpilaste vajadustele ja tagama, et õpilased püsiks koolis/õppetöös.

Põhjapaneva uurimuse „Sport, physical education and physical activity. Inclusion people with disabilities“ esitas meile professor Jorge Vilela de Carvalho. Professor võrdles puuetega inimeste kaasamist sporti, kehalisse aktiivsusesse ja kehalisse kasvatusse Eestis ja Portugalis. Programmi kuulusid veel koolide külastused Ceeria, Seixali ja Cascai linnades ning põhjalik jalutuskäik Lissaboni linnasüdames koos giidiga, kes tutvustas meile Portugali ajalugu. Olen tänulik koolijuht.

Fotol: esimeses reas professor David Rodrigues ja vastuvõtjad ning meie grupp Eestist.