Uudised

Meeskonnapäev 05. märts rauno


Meeldiva töö ja stressivaba töökeskkonna eelduseks on turvalised suhted kollektiivis. 3. märtsil kogunes kogu Urvaste Kooli meeskond osa saama meeskonnapäevast ja koolitusest „Turvalised suhted kollektiivis“. Tööalane suhtlus võib olla peamine tegur tööga rahuloluks kui ka suur stressiallikas ja rahulolematuse põhjus. Koolitaja Marko Adamson rääkis muuhulgas suhtekapitalist, selgitades mis on suhtekapital ning kuidas selle mõistmine ja rakendamine aitab luua paremaid suhteid ja selgemat kommunikatsiooni? Koolituse eesmärk oli eesmärgipäraselt rakendada suhtlemise strateegiaid loomaks ja hoidmaks turvalisi töösuhteid kollektiivis. Liikumisaastale kohaselt kuulus meeskonnapäeva juurde matk Urvaste lähiümbruses ja sauna-aastale kohaselt saungi.

Meeldiva töö ja stressivaba töökeskkonna eelduseks on turvalised suhted kollektiivis. 3. märtsil kogunes kogu Urvaste Kooli meeskond osa saama meeskonnapäevast ja koolitusest „Turvalised suhted kollektiivis“. Tööalane suhtlus võib olla peamine tegur tööga rahuloluks kui ka suur stressiallikas ja rahulolematuse põhjus. Koolitaja Marko Adamson rääkis muuhulgas suhtekapitalist, selgitades mis on suhtekapital ning kuidas selle mõistmine ja rakendamine aitab luua paremaid suhteid ja selgemat kommunikatsiooni? Koolituse eesmärk oli eesmärgipäraselt rakendada suhtlemise strateegiaid loomaks ja hoidmaks turvalisi töösuhteid kollektiivis. Liikumisaastale kohaselt kuulus meeskonnapäeva juurde matk Urvaste lähiümbruses ja sauna-aastale kohaselt saungi.