Uudised

Matemaatikahuvilised olümpiaadil Urvaste koolis 08. märts rauno


Meie koolis sai teoks Eesti esimene matemaatikaolümpiaad, kus osalesid koos põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe taseme järgi õppijad (edaspidi LÕK).

Kooli direktorina sain inspiratsiooni, võimaldada olümpiaadil osalemine ka Võrumaa koolide LÕK õpilastele sellest, et direktori postkasti aina tuleb kutseid erinevatele aineolümpiaadidele, millest ükski ei ole võimetekohane osalemiseks meie kooli õpilastele. Mõtet toetas ka asjaolu, et spordivõistlustele on intellektipuudega noored kõigekülgselt kaasatud.

LÕK olümpiaadi üheks eesmärgiks on kerge intellektipuudega õpilastele arengukohase pingutust nõudva kogemuse võimaldamine. Samuti neile väljaspool harjumuspärast keskkonda kohanemise ning enesega toime tulemise õpetamine ning soorituse eest tunnustamine.

Olümpiaad toimus koos põhikooli riikliku õppekava järgi õppivate laste olümpiaadiga 8. märtsil Urvaste koolis. Osalesid 4.–6. klasside matemaatikahuvilised Võrumaa koolidest.

Koolijuhi mõtet aitasid teoks teha Urvaste kooli õpetajad Tiina Kodu ja Lea Leesik, kes koostasid vastavad ülesanded ja vastused. Meeskonnas olid ka kooli õppejuht Kaja Roots ning Võrumaa matemaatika ainesektsiooni esimees Anne Reiljan ning SA Võrumaa Arenduskeskuse haridusspetsialist Tiia Allas. Olümpiaadil osales üle saja õpilase ja neist neli registreerus LÕK olümpiaadile. Allas ja Reiljan tagasisidestasid päeva lõpus, et olümpiaad sujus Urvaste koolis suurepäraselt ja tänasid ühtlasi tehnilist korraldust, mille eest vastutas majandusjuht Rainer Kaseväli.

Loodame, et idee levib üle kogu Eesti. Järgmine LÕK olümpiaad toimub Valgamaa koolidele Valga Jaanikese koolis mai alguses.

Meie koolis sai teoks Eesti esimene matemaatikaolümpiaad, kus osalesid koos põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe taseme järgi õppijad (edaspidi LÕK).

Kooli direktorina sain inspiratsiooni, võimaldada olümpiaadil osalemine ka Võrumaa koolide LÕK õpilastele sellest, et direktori postkasti aina tuleb kutseid erinevatele aineolümpiaadidele, millest ükski ei ole võimetekohane osalemiseks meie kooli õpilastele. Mõtet toetas ka asjaolu, et spordivõistlustele on intellektipuudega noored kõigekülgselt kaasatud.

LÕK olümpiaadi üheks eesmärgiks on kerge intellektipuudega õpilastele arengukohase pingutust nõudva kogemuse võimaldamine. Samuti neile väljaspool harjumuspärast keskkonda kohanemise ning enesega toime tulemise õpetamine ning soorituse eest tunnustamine.

Olümpiaad toimus koos põhikooli riikliku õppekava järgi õppivate laste olümpiaadiga 8. märtsil Urvaste koolis. Osalesid 4.–6. klasside matemaatikahuvilised Võrumaa koolidest.

Koolijuhi mõtet aitasid teoks teha Urvaste kooli õpetajad Tiina Kodu ja Lea Leesik, kes koostasid vastavad ülesanded ja vastused. Meeskonnas olid ka kooli õppejuht Kaja Roots ning Võrumaa matemaatika ainesektsiooni esimees Anne Reiljan ning SA Võrumaa Arenduskeskuse haridusspetsialist Tiia Allas. Olümpiaadil osales üle saja õpilase ja neist neli registreerus LÕK olümpiaadile. Allas ja Reiljan tagasisidestasid päeva lõpus, et olümpiaad sujus Urvaste koolis suurepäraselt ja tänasid ühtlasi tehnilist korraldust, mille eest vastutas majandusjuht Rainer Kaseväli.

Loodame, et idee levib üle kogu Eesti. Järgmine LÕK olümpiaad toimub Valgamaa koolidele Valga Jaanikese koolis mai alguses.