Uudised

Malev 2021 26. juuni rauno


Urvaste kooli esimene õpilasmalev sai teoks 2020. aasta augustis. Juunis 2020 sõlmiti leping MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevaga Urvaste õpilasmaleva rahastamiseks koos kohustuste ja vastutusega. Meie õpilased allkirjastasid oma elu esimese töölepingu. Kuigi malevas osalejad olid kõik meie oma kooli õpilased, saime näha ja tunda neid justkui teisest küljest - töid tehti vastuvaidlematult ja rõõmuga. Omavaheline läbisaamine oli hea, enamasti oldi särasilmsed ja sõbralikud. Pakkusime malevlastele väga erinevaid töid staadioni äärte kõplamisest kuni puukuuri värvimise ja kergema mööbli ning puude tassimise ja istutamiseni. Vaba aja sisustasime väljasõitude, matkade, joonistamise-maalimise, pillimängu, toiduvalmistamise, ravimtaimede korjamise, kuivatamisega.

Augustis 2020 osales malevatöös 6 Urvaste kooli õpilast ja juunis 2021 Urvaste koolist 9 ja Antsla vallast 13 õpilast (Antsla Gümnaasiumist ning Kuldre koolist). Kõikjal, kus inimesed midagi koos teevad, on väga suur potentsiaal õppimiseks. Laager, malev, koosolek, pallimäng, rattamatk, meeskonnamängud jm võivad lisaks suurepärasele ajaviitele anda ka väärtuslikke õpikogemusi, kus üheskoos ja üksteiselt õpitakse. Rühma tegevuse kaudu saab noor õppida tundma ka iseennast – kuidas ta reageerib pingelises olukorras, kuidas haakub teistega, mis on meeskonna kui terviku toimimise seisukohalt tema tugevad küljed ja milliseid tuleb arendada. Aitäh Antsla noortejuhtidele malevarühma eestvedamise ja ühistöötamise korraldamise eest. Tuhat tänu Urvaste Kooli malevameeskonnale sisutiheda ja sujuva korralduse eest.

Urvaste kooli esimene õpilasmalev sai teoks 2020. aasta augustis. Juunis 2020 sõlmiti leping MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevaga Urvaste õpilasmaleva rahastamiseks koos kohustuste ja vastutusega. Meie õpilased allkirjastasid oma elu esimese töölepingu. Kuigi malevas osalejad olid kõik meie oma kooli õpilased, saime näha ja tunda neid justkui teisest küljest - töid tehti vastuvaidlematult ja rõõmuga. Omavaheline läbisaamine oli hea, enamasti oldi särasilmsed ja sõbralikud. Pakkusime malevlastele väga erinevaid töid staadioni äärte kõplamisest kuni puukuuri värvimise ja kergema mööbli ning puude tassimise ja istutamiseni. Vaba aja sisustasime väljasõitude, matkade, joonistamise-maalimise, pillimängu, toiduvalmistamise, ravimtaimede korjamise, kuivatamisega.

Augustis 2020 osales malevatöös 6 Urvaste kooli õpilast ja juunis 2021 Urvaste koolist 9 ja Antsla vallast 13 õpilast (Antsla Gümnaasiumist ning Kuldre koolist). Kõikjal, kus inimesed midagi koos teevad, on väga suur potentsiaal õppimiseks. Laager, malev, koosolek, pallimäng, rattamatk, meeskonnamängud jm võivad lisaks suurepärasele ajaviitele anda ka väärtuslikke õpikogemusi, kus üheskoos ja üksteiselt õpitakse. Rühma tegevuse kaudu saab noor õppida tundma ka iseennast – kuidas ta reageerib pingelises olukorras, kuidas haakub teistega, mis on meeskonna kui terviku toimimise seisukohalt tema tugevad küljed ja milliseid tuleb arendada. Aitäh Antsla noortejuhtidele malevarühma eestvedamise ja ühistöötamise korraldamise eest. Tuhat tänu Urvaste Kooli malevameeskonnale sisutiheda ja sujuva korralduse eest.