Uudised

Distantsõpe jätkub õppeaasta õppetöö lõpuni 15. mai rauno


Lähtudes HTM soovitustest õppetöö korraldamisele siseruumides sh õpilaskodus (https://www.hm.ee/et/koroona), Urvaste Kooli juhtkonna 11.05 koosoleku otsusest, Terviseameti riskirühma määratlusest ning  kaalunud asjaolusid kogumis anname teada, et Urvaste Koolis jätkatakse distantsõppega kuni õppeaasta õppetöö lõpuni so 9. juunini. Õpilased kooli ei tule sh kutseõppurid.

Kõiki koolielu valdkondi puudutav info: direktor Jaanika Käst, tel 5341 2974.
Õppe- ja kasvatustöö alane info: õppejuht Kaja Roots, tel 5831 6753.
Majandusküsimused jms info: majandusjuht Rainer Kaseväli, tel 5174 491.

Ühiste jõupingutustega jõuame hästi järgmisse õppeaastasse!

Lähtudes HTM soovitustest õppetöö korraldamisele siseruumides sh õpilaskodus (https://www.hm.ee/et/koroona), Urvaste Kooli juhtkonna 11.05 koosoleku otsusest, Terviseameti riskirühma määratlusest ning  kaalunud asjaolusid kogumis anname teada, et Urvaste Koolis jätkatakse distantsõppega kuni õppeaasta õppetöö lõpuni so 9. juunini. Õpilased kooli ei tule sh kutseõppurid.

Kõiki koolielu valdkondi puudutav info: direktor Jaanika Käst, tel 5341 2974.
Õppe- ja kasvatustöö alane info: õppejuht Kaja Roots, tel 5831 6753.
Majandusküsimused jms info: majandusjuht Rainer Kaseväli, tel 5174 491.

Ühiste jõupingutustega jõuame hästi järgmisse õppeaastasse!