Uudised

KUTSEÕPPE VALIKUAASTA 2018/2019 04. oktoober rauno


Urvaste Kool koostöös Räpina Aianduskooliga osaleb juba teist aastat 
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 2017.aasta suvel algatatud 
pilootprojektis, mis on suunatud nende noorte kaasamisele 
kutseõppesse, kel on mingil põhjusel valikud edasiõppimiseks tegemata. 
Seda võimalust nimetatakse valikuaastaks. Meie projektis saavad 
osaleda erivajadusega noored, kes tunnevad end erialavalikus 
ebakindlalt ja soovivad omandada oskusi sisenemaks tööellu või 
toetatud teenustele

Valikuaasta programm alustas Urvaste Kooli juures tööd oktoobris ja 
tegevused kestavad 9 kuud.  Õppe käigus keskendutakse praktilistele 
tegevustele, mis tutvustavad abiaedniku eriala. Samuti omandatakse 
teadmisi köögitöölise abilise ja puhastusteenindaja abilise ametist. 
Programmi lõpuks on osalejatel võimalik asuda omandama abiaedniku 
eriala Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühmas või jätkata 
haridusteed Võrumaa Kutsehariduskeskuse Urvaste õpperühmas. Võimalik 
on ka siirdumine tööturule.

Lisaks erialadega tutvumisele saavad õpilased programmi käigus
tasandusõpet: põhiainetes (eesti keel ja matemaatika), arvutiõpetuses 
ja  suhtlemisõpetuses. Osalejatega viiakse läbi HAMET test ning 
õpingute jooksul luuakse ka karjääriplaan.

Programmis osalejatele on tagatud tasuta toitlustamine, majutus ja 
transpordikompensatsioon.

Huko Laanoja

Räpina Aianduskooli Maarja küla õpperühma õppejuht

tel: 53967369

e-mail: huko.laanoja@aianduskool.ee

Urvaste Kool koostöös Räpina Aianduskooliga osaleb juba teist aastat 
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 2017.aasta suvel algatatud 
pilootprojektis, mis on suunatud nende noorte kaasamisele 
kutseõppesse, kel on mingil põhjusel valikud edasiõppimiseks tegemata. 
Seda võimalust nimetatakse valikuaastaks. Meie projektis saavad 
osaleda erivajadusega noored, kes tunnevad end erialavalikus 
ebakindlalt ja soovivad omandada oskusi sisenemaks tööellu või 
toetatud teenustele

Valikuaasta programm alustas Urvaste Kooli juures tööd oktoobris ja 
tegevused kestavad 9 kuud.  Õppe käigus keskendutakse praktilistele 
tegevustele, mis tutvustavad abiaedniku eriala. Samuti omandatakse 
teadmisi köögitöölise abilise ja puhastusteenindaja abilise ametist. 


Programmi lõpuks on osalejatel võimalik asuda omandama abiaedniku 
eriala Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühmas või jätkata 
haridusteed Võrumaa Kutsehariduskeskuse Urvaste õpperühmas. Võimalik 
on ka siirdumine tööturule.

Lisaks erialadega tutvumisele saavad õpilased programmi käigus
tasandusõpet: põhiainetes (eesti keel ja matemaatika), arvutiõpetuses 
ja  suhtlemisõpetuses. Osalejatega viiakse läbi HAMET test ning 
õpingute jooksul luuakse ka karjääriplaan.

Programmis osalejatele on tagatud tasuta toitlustamine, majutus ja 
transpordikompensatsioon.

Huko Laanoja

Räpina Aianduskooli Maarja küla õpperühma õppejuht

tel: 53967369

e-mail: huko.laanoja@aianduskool.ee