Uudised

KUTSEÕPE URVASTE KOOLIS 13. september rauno


KUTSEÕPE URVASTE KOOLIS

Urvaste Kooli ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse koostöös omandab 2018 aasta sügisest teise taseme kutset puhastusteenindaja abilise erialal 16 hariduslike erivajadustega noort.

Noored on eelnevalt omandanud põhihariduse lihtsustatud riikliku õppekava järgi toimetuleku õppes või põhihariduse lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppes.

Õppeaeg 2 aastat.

Õpingute käigus saavad õpilased lihtsamate tööde ja abitööde tegemise oskused.

Puhastusteenindaja abilise töö eesmärgiks on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel.

Põhi- ja valikõpingute moodulid:

 1. sissejuhatus õpingutesse
 2. tööalase suhtlemise alused
 3. puhastamine ja koristamine
 4. tekstiilide hooldus
 5. toitumine ja toitlustamine
 6. kodumajanduse alused
 7. kinnistu hooldus
 8. aiandus ja taimeseade
 9. eripuhastustööd

Praktika:

I õppeaastal 6 õppenädalat

II õppeaastal 10 õppenädalat

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada puhastusteenindaja abiline, tase 2 kutseeksam, mis toimub koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja OÜ Puhastuseksperdiga.

Õpetajad:

Reet Lohuväli                                                              Vally Koorits
kutseõpetaja                                                               kutseõpetaja-eripedagoog
+372 5559 7042                                                        +372 5345 5603
reet.lohuvali@vkhk.ee                                               vally.koorits@vkhk.ee

KUTSEÕPE URVASTE KOOLIS

Urvaste Kooli ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse koostöös omandab 2018 aasta sügisest teise taseme kutset puhastusteenindaja abilise erialal 16 hariduslike erivajadustega noort.

Noored on eelnevalt omandanud põhihariduse lihtsustatud riikliku õppekava järgi toimetuleku õppes või põhihariduse lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppes.

Õppeaeg 2 aastat.

Õpingute käigus saavad õpilased lihtsamate tööde ja abitööde tegemise oskused.

Puhastusteenindaja abilise töö eesmärgiks on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel.

Põhi- ja valikõpingute moodulid:

 1. sissejuhatus õpingutesse
 2. tööalase suhtlemise alused
 3. puhastamine ja koristamine
 4. tekstiilide hooldus
 5. toitumine ja toitlustamine
 6. kodumajanduse alused
 7. kinnistu hooldus
 8. aiandus ja taimeseade
 9. eripuhastustööd

Praktika:

I õppeaastal 6 õppenädalat

II õppeaastal 10 õppenädalat

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada puhastusteenindaja abiline, tase 2 kutseeksam, mis toimub koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja OÜ Puhastuseksperdiga.

Õpetajad:

Reet Lohuväli                                                              Vally Koorits
kutseõpetaja                                                               kutseõpetaja-eripedagoog
+372 5559 7042                                                        +372 5345 5603
reet.lohuvali@vkhk.ee                                               vally.koorits@vkhk.ee