Uudised

„Koolivõrgu korrastamine peab olema poliitiline prioriteet, mille fookuses on õpilaste huvid“ 27. november rauno


Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Ida-Viru Ettevõtluskeskusega korraldasid haridusvõrgu arengukonverentsi "HaridusLood". Konverents toimus 24. novembril 2023 Jõhvi kontserdimajas. Oodati omavalitsuste juhte, poliitikakujundajaid, haridusjuhte ja haridusvaldkonda panustavaid ettevõtjaid ning partnereid kaasa mõtlema, kuidas saame koos kujundada jätkusuutliku haridusvõrgu üle Eesti, mille keskmes oleks hariduse kvaliteet. Meie direktor Jaanika Käst tegi ettepaneku osaleda konverentsil ka Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Koolis kooli juhtkondade liikmetel. Ettepanek võeti vastu ja osalemine osutus erakordselt sisukaks. Oleme kursis Eesti hariduses toimuvaga ja  jagame mõtet, et „Koolivõrgu korrastamine peab olemapoliitiline prioriteet, mille fookuses on õpilaste huvid“ (OECD „Eesti haridussüsteemi ressursikasutuse ülevaade 2016“). 

Fotol: Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Kooli direktor ja koolide juhtkondade liikmed.

Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Ida-Viru Ettevõtluskeskusega korraldasid haridusvõrgu arengukonverentsi "HaridusLood". Konverents toimus 24. novembril 2023 Jõhvi kontserdimajas. Oodati omavalitsuste juhte, poliitikakujundajaid, haridusjuhte ja haridusvaldkonda panustavaid ettevõtjaid ning partnereid kaasa mõtlema, kuidas saame koos kujundada jätkusuutliku haridusvõrgu üle Eesti, mille keskmes oleks hariduse kvaliteet. Meie direktor Jaanika Käst tegi ettepaneku osaleda konverentsil ka Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Koolis kooli juhtkondade liikmetel. Ettepanek võeti vastu ja osalemine osutus erakordselt sisukaks. Oleme kursis Eesti hariduses toimuvaga ja  jagame mõtet, et „Koolivõrgu korrastamine peab olemapoliitiline prioriteet, mille fookuses on õpilaste huvid“ (OECD „Eesti haridussüsteemi ressursikasutuse ülevaade 2016“). 

Fotol: Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Kooli direktor ja koolide juhtkondade liikmed.