Uudised

Kammeri Kooli õpilased sõitsid Urvaste Kooli kutseõppe võimalustega tutvuma 18. mai rauno


Koolijuht Jaanika saatis Urvaste Kooli õpilasi Õuesõppe projektinädala raames toimuvale õppekäigule Tartusse ja  just samal hetkel sõitis Urvaste kooliõuele teinegi buss, Kammeri Kooli buss. 18. mail külastasid meie kooli Kammeri Kooli lõpuklasside õpilased oma vanemate ja õpetajatega. Näitasime neil Urvaste Kooli ja tutvustasime kutseõppe erinevaid  erialasid sh õppe- ja elutingimusi. Urvaste Koolis on võimalik õppida Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Võrumaa kutsehariduskeskuse õpperühmades. Kutseõpetajad Vally Koorits, Reet Lohuväli ja Sirje Tavel koos kutseõppuritega vestlesid külalistega. Noored oli väga huvitatud edasi õppimisest peale põhikooli lõpetamist. Üks tütarlaps tegi kindla otsuse, et asub sügisel edasi õppima puhastusteenindaja abilise erialale. Oli inforohke ja tore päev Kammeri Kooli külalistega!

Koolijuht Jaanika saatis Urvaste Kooli õpilasi Õuesõppe projektinädala raames toimuvale õppekäigule Tartusse ja  just samal hetkel sõitis Urvaste kooliõuele teinegi buss, Kammeri Kooli buss. 18. mail külastasid meie kooli Kammeri Kooli lõpuklasside õpilased oma vanemate ja õpetajatega. Näitasime neil Urvaste Kooli ja tutvustasime kutseõppe erinevaid  erialasid sh õppe- ja elutingimusi. Urvaste Koolis on võimalik õppida Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Võrumaa kutsehariduskeskuse õpperühmades. Kutseõpetajad Vally Koorits, Reet Lohuväli ja Sirje Tavel koos kutseõppuritega vestlesid külalistega. Noored oli väga huvitatud edasi õppimisest peale põhikooli lõpetamist. Üks tütarlaps tegi kindla otsuse, et asub sügisel edasi õppima puhastusteenindaja abilise erialale. Oli inforohke ja tore päev Kammeri Kooli külalistega!