Uudised

Aasta õpetaja gala nominent 2019 21. september rauno


Aasta õpetaja gala nominent 2019

Siiri Jõgisuu

Urvaste kool

Juba peaaegu 30 aastat eripedagoogide liitu kuulunud Siiri Jõgisoo laob Urvaste koolis vundamenti, et iga noor inimene saaks tulevikus elus hakkama. Siiri seostab oma klassis toimuva õppetöö praktilise eluga ning muudab õpilased julgemaks ja enesekindlamaks.

Õpetaja Siiri on oma töö aluseks võtnud seoste loomise – mitte ükski ainetund ei mahu rangetesse piiridesse, Siiri hoolitseb, et õpetataval on ka eluline element. Nii käiakse kirjutamis- ja lugemistunnis üle keskkonnasõbralikkus ja ajalugu, matemaatikas pannakse paika poe-eelarve. Siiri räägib oma õpilastega, ärgitab neid mõtlema ja arendab neis suutlikkust oma mõtteid ja seisukohti avaldada.

Siiri on nii piiremurdev, et tihti ei mahu tunnid isegi klassiruumi ära. Koos õpilastega käiakse RMK matkaradadel, teatris, kinos ja erinevates ettevõtetes, kus kinnistub õpitava seos eluga. Tema õpilased teavad, et saavad oma õpetajalt igal ajal abi.
Siiri on pidevalt tihedas kontaktis oma klassi laste vanemate ning asenduskodudega. Olles päevast päeva oma õpilastega koos, tunneb Siiri oma lapsi, teab kõike nende tervisest ja vajadustest. Siiri hoiab kodusid pidevalt kursis laste käekäiguga koolis. Tema klassi ümber loodud võrgustik toimib laitmatult: nii õpetaja abi, kasvatajad kui ka tugipersonal on igapäevaselt kogu klassi tegevuste ja õpilaste tervisega kursis. Ühistel koosolekutel pannakse paika kõige sobivamad meetodid tööks, et noored saaksid tugevaima aluse elus paremini toimetulekuks.

Allikas: https://www.hm.ee/et/aasta-opetaja-gala-nominendid-2019

Aasta õpetaja gala nominent 2019

Siiri Jõgisuu

Urvaste kool

Juba peaaegu 30 aastat eripedagoogide liitu kuulunud Siiri Jõgisoo laob Urvaste koolis vundamenti, et iga noor inimene saaks tulevikus elus hakkama. Siiri seostab oma klassis toimuva õppetöö praktilise eluga ning muudab õpilased julgemaks ja enesekindlamaks.

Õpetaja Siiri on oma töö aluseks võtnud seoste loomise – mitte ükski ainetund ei mahu rangetesse piiridesse, Siiri hoolitseb, et õpetataval on ka eluline element. Nii käiakse kirjutamis- ja lugemistunnis üle keskkonnasõbralikkus ja ajalugu, matemaatikas pannakse paika poe-eelarve. Siiri räägib oma õpilastega, ärgitab neid mõtlema ja arendab neis suutlikkust oma mõtteid ja seisukohti avaldada.

Siiri on nii piiremurdev, et tihti ei mahu tunnid isegi klassiruumi ära. Koos õpilastega käiakse RMK matkaradadel, teatris, kinos ja erinevates ettevõtetes, kus kinnistub õpitava seos eluga. Tema õpilased teavad, et saavad oma õpetajalt igal ajal abi.
Siiri on pidevalt tihedas kontaktis oma klassi laste vanemate ning asenduskodudega. Olles päevast päeva oma õpilastega koos, tunneb Siiri oma lapsi, teab kõike nende tervisest ja vajadustest. Siiri hoiab kodusid pidevalt kursis laste käekäiguga koolis. Tema klassi ümber loodud võrgustik toimib laitmatult: nii õpetaja abi, kasvatajad kui ka tugipersonal on igapäevaselt kogu klassi tegevuste ja õpilaste tervisega kursis. Ühistel koosolekutel pannakse paika kõige sobivamad meetodid tööks, et noored saaksid tugevaima aluse elus paremini toimetulekuks.

Allikas: https://www.hm.ee/et/aasta-opetaja-gala-nominendid-2019