Uudised

Meie tegime aasta haridusteo 2022 Võrumaal 05. september rauno


 

Kevadel esitati kandidaate „Aasta õpetaja“ konkursile, kus tunnustatakse neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on olnud teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Meid on valitud Võru maakonna aasta haridusteo kategooria laureaadiks. Iga kategooria parimad on esitatud edasi vabariiklikule konkursile. Aasta haridustegu 2022 Võrumaal on „Matemaatika olümpiaad LÕK õpilastele“.

Olümpiaad LÕK õpilastele (õpilastele, kes õpivad põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel lihtsustatud õppes) on viimase 3 a innovaatiline ettevõtmine, mis tänaseks on ületanud maakondade piirid ja kasvanud osalejate arvu poolest. Seesugust võimalust polnud varem ühelgi hev õppijal.

 

­­­­­­­­­­Direktor sai idee korraldada olümpiaad LÕK õpilastele sellest, et tema postkasti aina tuleb kutseid erinevatele aineolümpiaadidele, millest ükski ei ole võimetekohane meie õpilastele. Tuli luua võimalus. Osalemine 3 a lõikes: Urvaste Kool 2019 6, 2020 4, 2021 9 osalejat. Valga Jaanikese Kool 2019 7, 2020 11, 2022 15 osalejat. Varakult asutakse olümpiaadiks valmistuma, lahendatakse ülesandeid, pingutatakse kuni saabub olümpiaadi päev. See on õpilastele eesmärgiseade ja ennastjuhtivusele suunav. Saadakse positiivne emotsioon pingutusest. Paljud osalevad mitu aastat järjest. Õpimotivatsioon on tõusnud, matemaatika õppimisele on  väljund-olümpiaad.

 

Kevadel esitati kandidaate „Aasta õpetaja“ konkursile, kus tunnustatakse neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on olnud teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Meid on valitud Võru maakonna aasta haridusteo kategooria laureaadiks. Iga kategooria parimad on esitatud edasi vabariiklikule konkursile. Aasta haridustegu 2022 Võrumaal on „Matemaatika olümpiaad LÕK õpilastele“.

Olümpiaad LÕK õpilastele (õpilastele, kes õpivad põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel lihtsustatud õppes) on viimase 3 a innovaatiline ettevõtmine, mis tänaseks on ületanud maakondade piirid ja kasvanud osalejate arvu poolest. Seesugust võimalust polnud varem ühelgi hev õppijal.

 

­­­­­­­­­­Direktor sai idee korraldada olümpiaad LÕK õpilastele sellest, et tema postkasti aina tuleb kutseid erinevatele aineolümpiaadidele, millest ükski ei ole võimetekohane meie õpilastele. Tuli luua võimalus. Osalemine 3 a lõikes: Urvaste Kool 2019 6, 2020 4, 2021 9 osalejat. Valga Jaanikese Kool 2019 7, 2020 11, 2022 15 osalejat. Varakult asutakse olümpiaadiks valmistuma, lahendatakse ülesandeid, pingutatakse kuni saabub olümpiaadi päev. See on õpilastele eesmärgiseade ja ennastjuhtivusele suunav. Saadakse positiivne emotsioon pingutusest. Paljud osalevad mitu aastat järjest. Õpimotivatsioon on tõusnud, matemaatika õppimisele on  väljund-olümpiaad.