Õppetöö

Ürituste plaan 2019-2020 õa.


 

 

 

 

KUUPÄEV

 

 

ÜRITUSE LÜHITUTVUSTUS

 

LÄBIVIIJAD, VASTUTAJAD

EPTEMBER

2. september

 

Õppeaasta avaaktus kell 13.00

 

Huvijuht, muusikaõpetaja, direktor

2. september-6. september

 

Kasvatusrühmade koosolekud (liikluskasvatus, huviringidest osavõtt, üritustest osavõtt ja muud jooksvad küsimused); ringijuhtide koosolek (paneme paika ringide toimumise ajad); õpilasesinduse koosolek (valime uue õpilasesinduse ja koostame tööplaani)

Huvijuht, kasvatajad, õpilasesindus

 

9. september -13. september

 

Sügisesed meisterdused ja kompositsioonid (meisterdame kasvatusrühmades ja pildistame valmistöid, et nendest välja panna pildinäitus)

 

Huvijuht, kasvatajad

16. september -20. september

 

Liikumisega seotud tegevused õues (kasvatusrühmad, huvijuht)

 

Huvijuht, kasvatajad

 

20. september

 Kooli külastab EV president

Direktor, õppejuht

 

23.09-30.09

Spordinädal

 

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

23. september

 

Ülekooliline sügismatk algusega kell 13.00

 

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja, klassijuhatajad

24. september Sünnipäevapidu septembris sündinud õpilastele Huvijuht, muusikaõpetaja

24. september

 

Liikumisega seotud mängud õues

Huvijuht, kasvatajad

 

25. september

 

Jooksukross Kiigemetsa koolis

Kehalise kasvatuse õpetaja

26. september

Ülekooliline spordipäev

 

Kehalise kasvatuse õpetaja, huvijuht

30. september

 

Õpilaste ja õpetajatevaheline rahvastepalli turniir

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

OKTOOBER

 

 

1. oktoober

 

 TT rühma temaatiline teeõhtu

Huvijuht, TT rühma kasvataja, õpilasesindus

2. oktoober

 

 KIKi rahastatud õppereis Soomaale

Huvijuht, kaasasõitvad õpetajad

3. oktoober

 

Maastikumäng külaliskoolidega

Huvijuht, õpetajad

4.-5. oktoober

Õpetajate päev

Huvijuht

10. oktoober

LÕKi rühma poiste temaatiline teeõhtu

Huvijuht, kasvatajad, õpilasesindus

14. oktoober

 

8 õpilast sõidavad Antsla KSK-sse vaatama lavastust „Kuidas öelda jah“

Õp. Rainer

15. oktoober

 

 LÕKi rühma tüdrukute  temaatiline teeõhtu

Huvijuht, kasvatajad

 

15. oktoober

 

 

 

Sünnipäevapidu oktoobris sündinud õpilastele

 

Õpilased osalevad RMK Pähni külastuskeskuse programmis „Märka meie metsa-aardeid“

Huvijuht, muusikaõpetaja

 

21.10-27.10 oktoober VAHEAEG

 

 

 

 

30. oktoober

 

 

 

 

 Valga KÕ rühma temaatiline teeõhtu

 

Kell 17.00 kooli saalis teatritrupi HORRE etendus „Kuidas saada heaks“

Huvijuht, kasvatajad

 

 

 

 

NOVEMBER

 

 

 

 

5. november

 

Isadepäeva kontserdi peaproovid

Huvijuht, muusikaõpetaja

 

6. november

 

 

Isadepäevale pühendatud lastevanemate koolipäev

Huvijuht, muusikaõpetaja, õppejuht, direktor

12. november

 

Temaatiline teeõhtu Räpina KÕ õpperühmale

Huvijuht, kasvatajad

 

19. november

Ülekooliline kadripäeva tähistamine koos Kammeri kooliga

Huvijuht, muusikaõpetaja, kasvatajad, õpilasesindus

 

20. november

 

Tervisepäev (esmaabi, hügieen j.m.s;

Huvijuht, kooliõde

21. november

 

 

Sünnipäevapidu novembris sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

26.-27-28. november

 

 

 

 

 

 

Õnnetoovate krattide valmistamise nädal (iga rühm valmistab ühe või mitu kratti looduslikest materjalidest ja sätib need parki kas puu najale või muidu püsti asendisse) –(kasvatajad, klassijuhatajad, huvijuht)

Huvijuht, kasvatajad

 

DETSEMBER

 

 

2. detsember

 

Advendiaja avamine

(Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets)

 

Huvijuht

 

2. -6. detsember

Sätime kõik ruumid jõuluehtesse (kasvatajad, õpetajad, klassijuhatajad, huvijuht)

Huvijuht, kasvatajad, õpetajad

5. detsember

 

Tantsukonkurss Valgas

 

Huvijuht, liikumisringi juhendaja

9. -13. detsember

 

Piparkooginädal (iga rühm või klass  küpsetab ja kaunistab piparkooke järgmise nädala jõulukohvikuteks

Huvijuht, kasvatajad, klassijuhatajad

 

 

11. detsember

 

Ülekooliline jõulukohvik ja sünnipäevapidu detsembris sündinud õpilastele

Huvijuht, õpetajad, kasvatajad

13. detsember

 

Jõulukohvik hooldusklassidele ja TT klassidele koos külaliskoolidega

Huvijuht , klassijuhatajad, Siiri, Elina

16.-17.-18. detsember

Jõulupeo peaproovid

Huvijuht, muusikaõpetaja

19. detsember

Jõulupidu

Huvijuht, muusikaõpetaja

23. detsember-5. jaanuar vaheaeg

 

 

 

HEAD UUT AASTAT!

 

 

 

 

 

JAANUAR

 

 

7. jaanuar

 

Lugemisõhtu kooli raamatukogus KÕ rühmadele

Huvijuht, raamatukogu töötaja

 

9. jaanuar

 

9.01 Lugemisõhtu kooli raamatukogus LÕKi ja TT rühmadele

Huvijuht, raamatukogu töötaja

14. jaanuar

 

Mälumängude õhtu kooli raamatukogus KÕ rühmadele

Huvijuht, raamatukogu töötaja

16. jaanuar

 

Mälumäng TT rühmale kooli raamatukogus

Huvijuht, raamatukogu töötaja

21. jaanuar

 

Mälumäng LÕKi rühmale kooli

Huvijuht, raamatukogu töötaja

23. jaanuar

 

Matemaatilised nuputamismängud kooli saalis

Huvijuht, matemaatika õpetaja

28. jaanuar

 

Temaatiline teeõhtu Võrumaa KHK rühmadele

Huvijuht, kasvatajad

30. jaanuar

 

Sünnipäevapidu jaanuaris sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

VEEBRUAR

 

 

 

4. veebruar

 

Joonistamise ja maalimise õhtu

Huvijuht

6. veebruar

 

Õppereis Tehvandile

 

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

11. veebruar

 

 

Teatrietenduse külastamine Otepää kultuurikeskuses

Huvijuht, klassijuhatajad

11. veebruar

 

Sõbrapäeva mängude õhtu ja disko

Huvijuht, kasvatajad, õpilasesindus

11. veebruar

 

Sünnipäevapidu veebruaris sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

17. veebruar Vastlamängud kooli saalis Huvijuht, kasvatajad

 

18. veebruar

 

 

EV aastapäevale pühendatud aktus-kontsert

Algusega kell 12.00

 

Huvijuht, muusikaõpetaja, direktor, õppejuht

19. veebruar Tänuüritus parimatele sportlastele  Direktor, kehalise kasvatuse õpetaja

24.02-1.03 VAHEAEG

 

 

 

MÄRTS

 

 

 

3.-4. märts

 

Talimängud Otepääl

 

Kooli kohtunike ja abiliste meeskond

6. märts Võru maakondlik matemaatika olümpiaad IV-VI klassidele Direktor, majandusjuht, õppejuht, matemaatika õpetaja
10. märts Külla tuleb Valga Jaanikese kooli näitering Huvijuht

13. märts

 

Emakeelepäev

 

Huvijuht, klassijuhatajad,

Peakorraldajad Elina, Siiri

17. märts

Liikumismängud õues

Huvijuht, kasvatajad

19. märts 3-kooli kontsert-Kuldre Kool, Urvaste Kool, Antsla Gümnaasium Muusikaõpetaja

 

 

 

24. märts

Kiidjärvel RMK programmis osalemine

Huvijuht

24. märts

 

Sünnipäevapidu märtsis sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

26. märts

 

Saalihoki võistlused Tallinnas

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

APRILL

 

 

1.aprill

 

Naljapäev, disko (iga rühm esitab 2-3 nalja, anekdooti v.m.s.)

Huvijuht, kasvatajad

2. aprill

 

Sünnipäevapidu aprillis sündinud õpilastele

 

Huvijuht, muusikaõpetaja

8. aprill

VI klasside õpioskuste olümpiaad Ämmustes

Aineõpetajad

8. aprill

 

Liikumismängud (munapühade teemalised)koos Valga Jaanikese kooli õpilastega

Huvijuht, kasvatajad

14. aprill

 

Maakondlik muusikute päev algusega kell 11.00

Muusikaõpetaja

15. aprill

 

 

Koolisisene playbackshow

 

Huvijuht, kasvatajad

20.04-26.04 VAHEAEG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. aprill

 

Playbackshow külaliskoolidega

Direktor,huvijuht, kasvatajad, õpetajad

MAI

 

 

4.-5. mai

 

Emadepäevale pühendatud lastevanemate koolipäeva kontserdi peaproovid

Huvijuht, muusikaõpetaja

6. mai

 

Emadepäevale pühendatud lastevanemate koolipäev

Huvijuht, muusikaõpetaja, õppejuht, direktor

12. mai

 

 RMK programmis osalemine (nooremad õpilased)

Huvijuht

18. mai

 

 Õpilased osalevad Savilinnu konkursil Tartu Sadamateatris

Huvijuht

19. mai

 

Kevadine ülekooliline spordipäev

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

19. mai Tervisevahetunnid tervislike ampsudega Huvijuht

21. mai

 

Liikumismängude õhtupoolik õues

Huvijuht, kasvatajad, õpetajad

25. mai Tervisepäev õues Kooliõde, huvijuht

26. mai

 

Sünnipäevapidu mais ja suvel sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

27. mai Jalgpallivõistlused Viljandis Kehalise kasvatuse õpetaja, huvijuht
28. mai Eesti keele eksam Eksamikomisjon

JUUNI

 

 

 

2. juuni

Kevadpidu-tutipidu

Huvijuht, muusikaõpetaja

3. juuni

 

Õppereis Jääaja keskusesse ja Tartu Metsatere mängumaale

 

Huvijuht, klassijuhatajad

4. juuni  Pidulik lõuna parimatele õilastele Otepääl Direktor, huvijuht, klassijuhatajad
5. juuni Matemaatika eksam Eksamikomisjon
9. juuni Käsitöö-ja puutööeksam Eksamikomisjon

10. juuni

 

Lõpupidu algusega kell 12.00

 

Huvijuht, muusikaõpetaja, klassijuhataja, direktor, õppejuht

Ilusat suvevaheaega!

 

 

Kohtumiseni sügisel!

 

 

 

 

 

 

 

 

KUUPÄEV

 

 

ÜRITUSE LÜHITUTVUSTUS

 

LÄBIVIIJAD, VASTUTAJAD

EPTEMBER

2. september

 

Õppeaasta avaaktus kell 13.00

 

Huvijuht, muusikaõpetaja, direktor

2. september-6. september

 

Kasvatusrühmade koosolekud (liikluskasvatus, huviringidest osavõtt, üritustest osavõtt ja muud jooksvad küsimused); ringijuhtide koosolek (paneme paika ringide toimumise ajad); õpilasesinduse koosolek (valime uue õpilasesinduse ja koostame tööplaani)

Huvijuht, kasvatajad, õpilasesindus

 

9. september -13. september

 

Sügisesed meisterdused ja kompositsioonid (meisterdame kasvatusrühmades ja pildistame valmistöid, et nendest välja panna pildinäitus)

 

Huvijuht, kasvatajad

16. september -20. september

 

Liikumisega seotud tegevused õues (kasvatusrühmad, huvijuht)

 

Huvijuht, kasvatajad

 

20. september

 Kooli külastab EV president

Direktor, õppejuht

 

23.09-30.09

Spordinädal

 

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

23. september

 

Ülekooliline sügismatk algusega kell 13.00

 

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja, klassijuhatajad

24. september Sünnipäevapidu septembris sündinud õpilastele Huvijuht, muusikaõpetaja

24. september

 

Liikumisega seotud mängud õues

Huvijuht, kasvatajad

 

25. september

 

Jooksukross Kiigemetsa koolis

Kehalise kasvatuse õpetaja

26. september

Ülekooliline spordipäev

 

Kehalise kasvatuse õpetaja, huvijuht

30. september

 

Õpilaste ja õpetajatevaheline rahvastepalli turniir

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

OKTOOBER

 

 

1. oktoober

 

 TT rühma temaatiline teeõhtu

Huvijuht, TT rühma kasvataja, õpilasesindus

2. oktoober

 

 KIKi rahastatud õppereis Soomaale

Huvijuht, kaasasõitvad õpetajad

3. oktoober

 

Maastikumäng külaliskoolidega

Huvijuht, õpetajad

4.-5. oktoober

Õpetajate päev

Huvijuht

10. oktoober

LÕKi rühma poiste temaatiline teeõhtu

Huvijuht, kasvatajad, õpilasesindus

14. oktoober

 

8 õpilast sõidavad Antsla KSK-sse vaatama lavastust „Kuidas öelda jah“

Õp. Rainer

15. oktoober

 

 LÕKi rühma tüdrukute  temaatiline teeõhtu

Huvijuht, kasvatajad

 

15. oktoober

 

 

 

Sünnipäevapidu oktoobris sündinud õpilastele

 

Õpilased osalevad RMK Pähni külastuskeskuse programmis „Märka meie metsa-aardeid“

Huvijuht, muusikaõpetaja

 

21.10-27.10 oktoober VAHEAEG

 

 

 

 

30. oktoober

 

 

 

 

 Valga KÕ rühma temaatiline teeõhtu

 

Kell 17.00 kooli saalis teatritrupi HORRE etendus „Kuidas saada heaks“

Huvijuht, kasvatajad

 

 

 

 

NOVEMBER

 

 

 

 

5. november

 

Isadepäeva kontserdi peaproovid

Huvijuht, muusikaõpetaja

 

6. november

 

 

Isadepäevale pühendatud lastevanemate koolipäev

Huvijuht, muusikaõpetaja, õppejuht, direktor

12. november

 

Temaatiline teeõhtu Räpina KÕ õpperühmale

Huvijuht, kasvatajad

 

19. november

Ülekooliline kadripäeva tähistamine koos Kammeri kooliga

Huvijuht, muusikaõpetaja, kasvatajad, õpilasesindus

 

20. november

 

Tervisepäev (esmaabi, hügieen j.m.s;

Huvijuht, kooliõde

21. november

 

 

Sünnipäevapidu novembris sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

26.-27-28. november

 

 

 

 

 

 

Õnnetoovate krattide valmistamise nädal (iga rühm valmistab ühe või mitu kratti looduslikest materjalidest ja sätib need parki kas puu najale või muidu püsti asendisse) –(kasvatajad, klassijuhatajad, huvijuht)

Huvijuht, kasvatajad

 

DETSEMBER

 

 

2. detsember

 

Advendiaja avamine

(Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets)

 

Huvijuht

 

2. -6. detsember

Sätime kõik ruumid jõuluehtesse (kasvatajad, õpetajad, klassijuhatajad, huvijuht)

Huvijuht, kasvatajad, õpetajad

5. detsember

 

Tantsukonkurss Valgas

 

Huvijuht, liikumisringi juhendaja

9. -13. detsember

 

Piparkooginädal (iga rühm või klass  küpsetab ja kaunistab piparkooke järgmise nädala jõulukohvikuteks

Huvijuht, kasvatajad, klassijuhatajad

 

 

11. detsember

 

Ülekooliline jõulukohvik ja sünnipäevapidu detsembris sündinud õpilastele

Huvijuht, õpetajad, kasvatajad

13. detsember

 

Jõulukohvik hooldusklassidele ja TT klassidele koos külaliskoolidega

Huvijuht , klassijuhatajad, Siiri, Elina

16.-17.-18. detsember

Jõulupeo peaproovid

Huvijuht, muusikaõpetaja

19. detsember

Jõulupidu

Huvijuht, muusikaõpetaja

23. detsember-5. jaanuar vaheaeg

 

 

 

HEAD UUT AASTAT!

 

 

 

 

 

JAANUAR

 

 

7. jaanuar

 

Lugemisõhtu kooli raamatukogus KÕ rühmadele

Huvijuht, raamatukogu töötaja

 

9. jaanuar

 

9.01 Lugemisõhtu kooli raamatukogus LÕKi ja TT rühmadele

Huvijuht, raamatukogu töötaja

14. jaanuar

 

Mälumängude õhtu kooli raamatukogus KÕ rühmadele

Huvijuht, raamatukogu töötaja

16. jaanuar

 

Mälumäng TT rühmale kooli raamatukogus

Huvijuht, raamatukogu töötaja

21. jaanuar

 

Mälumäng LÕKi rühmale kooli

Huvijuht, raamatukogu töötaja

23. jaanuar

 

Matemaatilised nuputamismängud kooli saalis

Huvijuht, matemaatika õpetaja

28. jaanuar

 

Temaatiline teeõhtu Võrumaa KHK rühmadele

Huvijuht, kasvatajad

30. jaanuar

 

Sünnipäevapidu jaanuaris sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

VEEBRUAR

 

 

 

4. veebruar

 

Joonistamise ja maalimise õhtu

Huvijuht

6. veebruar

 

Õppereis Tehvandile

 

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

11. veebruar

 

 

Teatrietenduse külastamine Otepää kultuurikeskuses

Huvijuht, klassijuhatajad

11. veebruar

 

Sõbrapäeva mängude õhtu ja disko

Huvijuht, kasvatajad, õpilasesindus

11. veebruar

 

Sünnipäevapidu veebruaris sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

17. veebruar Vastlamängud kooli saalis Huvijuht, kasvatajad

 

18. veebruar

 

 

EV aastapäevale pühendatud aktus-kontsert

Algusega kell 12.00

 

Huvijuht, muusikaõpetaja, direktor, õppejuht

19. veebruar Tänuüritus parimatele sportlastele  Direktor, kehalise kasvatuse õpetaja

24.02-1.03 VAHEAEG

 

 

 

MÄRTS

 

 

 

3.-4. märts

 

Talimängud Otepääl

 

Kooli kohtunike ja abiliste meeskond

6. märts Võru maakondlik matemaatika olümpiaad IV-VI klassidele Direktor, majandusjuht, õppejuht, matemaatika õpetaja
10. märts Külla tuleb Valga Jaanikese kooli näitering Huvijuht

13. märts

 

Emakeelepäev

 

Huvijuht, klassijuhatajad,

Peakorraldajad Elina, Siiri

17. märts

Liikumismängud õues

Huvijuht, kasvatajad

19. märts 3-kooli kontsert-Kuldre Kool, Urvaste Kool, Antsla Gümnaasium Muusikaõpetaja

 

 

 

24. märts

Kiidjärvel RMK programmis osalemine

Huvijuht

24. märts

 

Sünnipäevapidu märtsis sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

26. märts

 

Saalihoki võistlused Tallinnas

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

APRILL

 

 

1.aprill

 

Naljapäev, disko (iga rühm esitab 2-3 nalja, anekdooti v.m.s.)

Huvijuht, kasvatajad

2. aprill

 

Sünnipäevapidu aprillis sündinud õpilastele

 

Huvijuht, muusikaõpetaja

8. aprill

VI klasside õpioskuste olümpiaad Ämmustes

Aineõpetajad

8. aprill

 

Liikumismängud (munapühade teemalised)koos Valga Jaanikese kooli õpilastega

Huvijuht, kasvatajad

14. aprill

 

Maakondlik muusikute päev algusega kell 11.00

Muusikaõpetaja

15. aprill

 

 

Koolisisene playbackshow

 

Huvijuht, kasvatajad

20.04-26.04 VAHEAEG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. aprill

 

Playbackshow külaliskoolidega

Direktor,huvijuht, kasvatajad, õpetajad

MAI

 

 

4.-5. mai

 

Emadepäevale pühendatud lastevanemate koolipäeva kontserdi peaproovid

Huvijuht, muusikaõpetaja

6. mai

 

Emadepäevale pühendatud lastevanemate koolipäev

Huvijuht, muusikaõpetaja, õppejuht, direktor

12. mai

 

 RMK programmis osalemine (nooremad õpilased)

Huvijuht

18. mai

 

 Õpilased osalevad Savilinnu konkursil Tartu Sadamateatris

Huvijuht

19. mai

 

Kevadine ülekooliline spordipäev

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

19. mai Tervisevahetunnid tervislike ampsudega Huvijuht

21. mai

 

Liikumismängude õhtupoolik õues

Huvijuht, kasvatajad, õpetajad

25. mai Tervisepäev õues Kooliõde, huvijuht

26. mai

 

Sünnipäevapidu mais ja suvel sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

27. mai Jalgpallivõistlused Viljandis Kehalise kasvatuse õpetaja, huvijuht
28. mai Eesti keele eksam Eksamikomisjon

JUUNI

 

 

 

2. juuni

Kevadpidu-tutipidu

Huvijuht, muusikaõpetaja

3. juuni

 

Õppereis Jääaja keskusesse ja Tartu Metsatere mängumaale

 

Huvijuht, klassijuhatajad

4. juuni  Pidulik lõuna parimatele õilastele Otepääl Direktor, huvijuht, klassijuhatajad
5. juuni Matemaatika eksam Eksamikomisjon
9. juuni Käsitöö-ja puutööeksam Eksamikomisjon

10. juuni

 

Lõpupidu algusega kell 12.00

 

Huvijuht, muusikaõpetaja, klassijuhataja, direktor, õppejuht

Ilusat suvevaheaega!

 

 

Kohtumiseni sügisel!